Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

När sömn kan få befriande verkan

Det görs ibland invändning vid en våldtäktsanklagelse (men även vid andra brottsmisstankar) om att gärningen måste ha utförts i sömnen. Invändningen kan – med rätta eller inte – få en straffbefriande verkan eftersom en våldtäkt måste ha begåtts uppsåtligen, dvs där gärningspersonen varit medveten om agerandet. Har detta skett i sömnen kan straffansvar inte utkrävas. Frågan är då vilken utredning som bör förebringas när en invändning görs. Enligt min mening är det så viktigt att noga utreda om en invändning om att ett synnerligen  allvarligt brott som våldtäkt har ägt rum utan den utpekade gärningspersonens uppsåt och således har fog för sig att en klinisk undersökning alltid bör göras för att få ett bättre underlag för den sakkunniga bedömningen. En sådan ordning torde också minska risken för löst grundade påståenden om att sömntillstånd skulle ha förekommit.

http://fof.se/tidning/2011/5/somngangare-infor-ratta

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6553396

Åklagarmyndigheten har utfärdat en rapport om somnambulism och sexsomni:

https://www.aklagare.se/search/?q=s%C3%B6mnsjuka