Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Märklig presskonferens i Assange-fallet

Kändes som om den upphaussade presskonferensen den 7 september i Assange-fallet – med all sin internationella mediabevakning – egentligen bara klargjorde vad jag för egen del hävdat sedan 2010, nämligen att ett mycket ingående förhör med Assange erfordras för ställningstagande till om det finns skäl att fullfölja förundersökningen och om denna genom den viktiga kompletterande utredningen kan väntas leda till ett beslut om åtal. Hade frågan om förhör med Assange aktualiserats omgående medan han befann sig i London och inte på Ecuadors ambassad, hade med all säkerhet ett ingående förhör tidigt möjliggjorts. Det hade då kunna läggas till grund för bedömningen om det fanns skäl gå vidare med en begäran om överlämnande av honom enligt Europeiska arresteringsordern.

Skulle följden nu – sedan ett förhör så här sent med alla förvecklingar under den långa rättsliga färdvägen med alla turer väl kommer till stånd – bli den att förundersökningen läggs ner, kommer de kritiska frågorna bli många.

Det finns skäl att erinra om att en erfaren åklagare ursprungligen ej ens fann skäl att inleda förundersökning, vilket ju ändå visar att fallet inte är glasklart, även om misstankarna sedan befästs genom olika domstolsavgöranden. Finns också skäl erinra om att Assange borde varit omgående frihetsberövad i Sverige om det fanns skäl misstänka honom för våldtäkt. Hade så skett hade både utredning och ev därpå följande lagföring sedan länge varit ett avslutat kapitel.