Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
Sven-Erik Alhem

Månadsarkiv: augusti 2014

När regnet visar sin styrka

Efter en varm, solig och torr sommar är det som om vädermakterna vill visa sydvästskåningar vad de kan åstadkomma genom åska och massor av regn. http://www.expressen.se/kvallsposten/kraftigt-regnovader-drar-in-over-sverige/ Människan har aldrig förberett sig för sådana mängder vatten uppifrån. Avloppssystemen har inte dimensionerats för det. Då blir konsekvenserna stora med dramatiska översvämningar, kommunikationssvårigheter och stora skador. Först när regnet upphört blir överblicken av skadorna lättare att göra. Så mycket är klart: med ett …

Bra diskussion i Luleå om unga brottsutsatta

I samband med invigningen den 28 augusti av nya lokaler för Brottsofferjouren i Luleå, som förrättades av kommunalråden Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström fick jag tillfälle att leda ett samtal om unga brottsutsattas situation och särskilt för unga med någon form av funktionsnedsättning. I samtalet deltog Åsa Sannerborg i egenskap av polisens brottsoffersamordnare, Per Karlsson, operativ chef för polisen Luleå och Boden, åklagare Ulla-Karin Lindström, advokaten Sabrina Suikki samt Ulf …

Oskuldspresumtionen alltid viktig

Många vet numera att inte förrän en lagakraftägande dom fastställt skuldfrågan i brottmål ska någon betraktas som skyldig till brott. Den som delgetts skälig misstanke om brott eller t o m blivit åtalad för ett brott ska alltså alltjämt betraktas som oskyldig. Denna oskuldspresumtion är grundläggande. Om du tänker dig in i situationen att du själv blivit både först misstänkliggjord under polisförhör och efter en färdigställd förundersökning åtalad för ett …

Polis o åklagare bör utreda mer o presumera mindre

Många som anmäler vardagsbrott retar sig på att polis/åklagare alltför ofta – uppgivet – presumerar att en eventuell förundersökning inte skulle kunna ge resultat i stället för att närmare med rimlig ambitionsnivå faktiskt kontrollera hur det förhåller sig. Åberopade skäl för att inte göra något åt en anmälan som ”spaningsuppslag saknas” eller ”det är uppenbart att brott inte går att utreda” kan naturligtvis i de enskilda fallen framstå som rimliga …

För hög eller acceptabel återfallsrisk?

Hur är det med riskbedömningen i samband med omvandling av ett livstidsstraff för mord? Örebro tingsrätt (B 363-14) har medgett en man som dömts till livstids fängelse för mord på sin hustru omvandling till 29 års fängelse. 2012 ansökte mannen också om sådan omvandling men misslyckades. Domstolen ansåg nämligen då att risken för återfall i brottslighet var för hög. I den aktuella prövningen yttrade sig Kriminalvården till tingsrätten och förklarade …

Brottsutredning eft stora branden i Västmanland

Sällan har väl ett misstänkt oaktsamhetsbrott fått så omfattande konsekvenser som vid branden i Västmanland. Relativt sent inleddes en förundersökning som syftade till att se om någon kan drabbas av ett straffrättsligt ansvar för branduppkomsten. Till att börja med gjordes gällande att polisen inte ansåg att det fanns anledning misstänka brott i sammanhanget. Såvitt är känt har ingen hittills delgetts skälig misstanke om något brott. Det är alltså på ett …