Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Idag kommer engelsk domstol besluta överlämna Assange


En tydlig hänvisning. Foto: Sven-Erik Alhem


Idag den 24 februari väntas den engelska domstolen meddela beslut om Julian Assange ska överlämnas till Sverige enligt den europeiska arresteringsordern. Enligt min bedömning kan beslutet bara bli ett: överlämnande till Sverige ska ske. Lika säkert är att beslutet kommer att överklagas och att hela denna utdragna procedurfråga kommer att ta lång tid i England. Men slutet är, som jag ser det, givet; ett överlämnande kommer att ske, om än sent i tiden. Detta utdragna förfarande är till men för rättssäkerheten såväl från ett målsägandeperspektiv som med beaktande av Assanges egna intressen att få saken klarlagd inom rimlig tid.


http://www.expressen.se/nyheter/1.2342114/besked-om-assanges-utlamning-idag


Därför hade det varit till gagn för alla inblandade i denna egendomliga utredning och på detta sena stadium att Assange omgående gått med på överlämnas till Sverige och låtit sig ingående förhöras och därmed äntligen få lämna sin detaljerade version av händelseförloppen som ligger till grund för de anklagelser som riktas mot honom. Möjligheterna för honom att bli förhörd i England synes nämligen vara stängda av någon anledning.


Om det engelska prövningsförfarande genom överklaganden medför att utredningen ytterligare drar ut på tiden är det – som nämnts ovan – till nackdel för alla berörda parter. Sen rättvisa tjänar ingen på. Och prestige i en rättslig kamp utan rimliga förutsättningar till framgång bör snabbt föras åt sidan.