Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nämndemannadom ogillar företagsbotstalan i arbetsmiljömål


Foto: M. Palm


Har läst Umeå tingsrätts dom i mål  B 3209-09. Se ett kort referat av fallet i Dagens Juridik: http://www.dagensjuridik.se/2010/10/oenig-tingsratt-ogillar-talan-om-foretagsbot Hoppas verkligen att domen överklagas och att prövningstillstånd meddelas. Rättens ordförande, som är den ende professionelle domaren i sammanhanget, var skiljaktlig och ville – mycket välmotiverat – utdöma en företagsbot på 300.000 kronor. Jag utgår från att hovrätten finner skäl att ansluta sig till den skiljaktliga meningen, om målet blir föremål för prövning där. Nämndemannadomen bör alltså inte bli bestående enligt min uppfattning.