Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En allt mer begränsad rättssäkerhet


Vad kan prövas i domstol om målsägande och vittnen saknas? Foto: Sven-Erik Alhem


Många föräldrar rapporteras förbjuda sina barn att berätta om brott de utsatts för. http://svt.se/2.22620/1.2215567/foraldrar_forbjuder_barnen_att_vittna


Vi vet att hot har lett till att en domare i Malmö lämnat sin ordförandestol i ett pågående mål. Vilken rättvisa kommer vi att få om det blir rädsla för repressalier som kommer att begränsa antalet bevispersoner? Så mycket står klart att åklagarens bevisbörda medför att det krävs en fullgod bevisning i varje rån- eller hotmål för att rättvisa ska kunna skipas. Då är varje målsägande- och vittnesutsaga central.


I annat fall blir det de hotande och de som sprider en nimbus kring sig av att vara farliga som bestämmer normsystemet i samhället i allt större utsträckning.