Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sven-Erik Alhem

Är 4 procentspärren till riksdagen rättvis ur ett väljarperspektiv?

Vi har som bekant en spärr till riksdagen på 4% av rösterna för att inte riksdagen ska komma att bestå av en svårhanterlig mängd småpartier. Det är lätt att förstå grunden för detta. Men sett ur ett väljarperspektiv är det svårare. Om vi som exempel väljer att betrakta procenttalen för Kristdemokraterna (KD) och Feministiskt Initiativ (FI) vid förra riksdagsvalet (2014) fick KD 4,57% av rösterna och FI 3,12%. Väljare som …

Förtäckt hot kan kännas värst

Ett hot kan kännas mer eller mindre allvarligt. Ett klassiskt sådant om att hota döda någon som uttalas i hastigt mod i vrede kanske under påverkan av alkohol kan ibland vara förhållandevis lätt att skaka av sig när den som utsatts förstår att det inte varit allvarligt menat. För att vara ett olaga hot enligt brottsbalkens bestämmelse i 4 kap 5§ brottsbalken måste ett uttalat dödshot ha gjorts på ett …

Barnpornografibrott – med hög prioritet

Barnpornografibrott bör alltid enligt Brottsofferjouren Sveriges mening även med nuvarande lagstiftning vara ett inom polisen och övriga rättsväsendet högt prioriterat brott. Inte minst viktigt är detta med beaktande av att det är barn som drabbas av gärningspersonerna även om barnpornografibrottet idag olyckligt nog i brottsbalken betraktas som ett brott mot allmän ordning. Brottsofferjouren Sverige ser det som angeläget att barnpornografibrottet snarast förs in som ett brott under sexualbrotten, där det …

När sömn kan få befriande verkan

Det görs ibland invändning vid en våldtäktsanklagelse (men även vid andra brottsmisstankar) om att gärningen måste ha utförts i sömnen. Invändningen kan – med rätta eller inte – få en straffbefriande verkan eftersom en våldtäkt måste ha begåtts uppsåtligen, dvs där gärningspersonen varit medveten om agerandet. Har detta skett i sömnen kan straffansvar inte utkrävas. Frågan är då vilken utredning som bör förebringas när en invändning görs. Enligt min mening …

I väntan på överåklagarens överprövning

Ibland är det inte lätt att rättsligt få gehör för en anmälan om brott. När det gäller pågående byggnation över en medeltida by i Falsterbo har turerna varit många. Läs gärna denna debattartikel, som ursprungligen varit införd i Skånska Dagbladet: https://www.facebook.com/falsterbonaset/posts/1359444657409647:0 Berörda parter har hittills inte fått gehör för sin anmälan om brott hos åklagare. Nu avvaktas med spänning överåklagarens överprövningsbeslut. Under tiden fortskrider byggnationen. Ingen vet alltså just nu …

Skäl till djupintervju med RÅ

Idag den 23 september är det 15 år sedan Dawit Isaak rättsvidrigt fängslades i Eritrea. Han har under alla dessa år hållits frihetsberövad utan någon rättegång. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6522745 Riksåklagaren (RÅ) har noga övervägt om det bör inledas förundersökning. Läs och begrunda RÅ:s pressmeddelande: https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?id=28&newsId=1AE19EE8D500B7FF Efter alla dessa år anser alltså RÅ att ett beslut att inleda förundersökning ”under rådande förhållanden” skulle minska möjligheterna att få Dawit Isaak frigiven. Hur länge ska …

Märklig presskonferens i Assange-fallet

Kändes som om den upphaussade presskonferensen den 7 september i Assange-fallet – med all sin internationella mediabevakning – egentligen bara klargjorde vad jag för egen del hävdat sedan 2010, nämligen att ett mycket ingående förhör med Assange erfordras för ställningstagande till om det finns skäl att fullfölja förundersökningen och om denna genom den viktiga kompletterande utredningen kan väntas leda till ett beslut om åtal. Hade frågan om förhör med Assange …

Passiv bensinhandel

Robert Dimmlich som är VD i Svensk Bensinhandel går i en debattartikel i Aftonbladet( http://www.aftonbladet.se/debatt/article22911876.ab ) hårt åt rättsväsendet för att man inte utreder alla bensin- och dieselsmitningar från mackarna. Han nämner inget om att dessa brott med ett enkelt penndrag skulle förhindras om samtliga mackar krävde antingen smidig kortbetalning eller förskottsbetalning. Hade varit betydligt mer intressant att läsa en debattartikel hur Dimmlich betraktade den frågan så att alla risker …