Niklas Svensson

Regeringens presskonferens i Trollhättan: Lönerna betalas ut före jul

PRESSKONFERENS. Fyra ministrar anlände på onsdagseftermiddagen till Trollhättan för att presentera krispaketet som ska rädda regionen – och de Saabanställda.
Regeringen fattar i morgon beslut om ett stödpaket på 450 miljoner kronor till Trollhättan och Västsverige. På presskonferensen kom också besked om de Saabanställdas löner:
– Om inget oförutsett inträffar klarar länsstyrelsen tillsammans med konkursförvaltaren att betala ut lönerna före jul, sa civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

Klockan 13.30 inleddes en presskonferens i Trollhättans stadshus.
På plats var då näringsminister Annie Lööf, arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, utbildningsminister Jan Björklund och civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Dessutom fanns landshövdingen på plats, liksom högskolans rektor och kommunstyrelsens ordförande.

Regeringen skjuter till 450 miljoner kronor till Trollhättan och Västra Götaland under perioden 2012-2014.
– Med tanke på att bolaget under lång tid befunnit sig i svårt läge har det naturligtvis pågått ett parallellt arbete där vi förberett oss för ett scenario som vi inte önskat, inledde näringsminister Annie Lööf.

Vice statsministern och utbildningsministern Jan Björklund:
– Det har ju varit, i synnerhet för alla i Trollhättan, ett par jobbiga år. Stämningen har pendlat mellan hopp och förtvivlan.

– Vi har en speciell relation till bilmärken. Det är trist det som händer. Är man utomlands och ser en Saab säger man till barnen, titta där åker en svensk bil. Vi har haft elva familjebilar, sju av dem har varit Saab. Jag är själv en stor Saabvän. Det är fullt tillåtet att sörja, men vi måste också blicka framåt.

Enligt Björklund har regeringen varit förberedda en längre tid, men:
– Vi har inte velat berätta om det så länge det fanns möjligheter för Saab att överleva. Men någon gång måste man ändå berätta om det här. Regeringen kommer på sitt sammanträde i morgon fatta beslut.

Åtgärderna beslutas nu och genomförs oavsett vad som eventuellt händer nu med kinesiska företag som eventuellt vill driva verksamhet vidare i Trollhättan, enligt utbildningsministern.
– Av de 450 miljonerna i Trollhättepaketet avser 376 miljoner olika utbildningsinitiativ, säger Jan Björklund. Från statens sida betalar vi Trollhättans kommun och kringliggande kommuner för detta.

När det gäller högskolans platser krävs ett riksdagsbeslut, och det kommer under våren, enligt Björklund.

Näringsminister Annie Lööf igen:
– I går när vi träffade fackförbunden på Saab kom det en rad bra förslag, både när det gäller näringslivsutveckling och innovation. Jag kände att vi drar åt samma håll. Det finns oerhört mycket kompetens och kunnande bland personalen på Saab och bland underleverantörerna. Det är viktigt att nu fokusera på de möjligheter som uppstår.

– Satsningar på innovation och forskning är avgörande för att företag i det här västsvenska företagsklustret ska kunna stärka sin konkurrenskraft. Här görs redan i dag ett antal satsningar, där fordonsforskning är en sådan del. Dessa satsningar kommer att fortsätta utvecklas.

Annie lööf fortsätter:
– Vi aviserar en satsning på 75 miljoner kronor extra för företagsutveckling i den här regionen, för innovation och utveckling.

Det blir också – direkt efter julhelgerna – en diskussion om riskkapital till regionen, enligt näringsministern.
– Vi ska sätta oss ner och diskutera hur vi bäst kan allokera outnyttjade resurser på bästa sätt.

Näringsministern talade också om redan beslutade infrastruktursatsningar på 13 miljarder – dubbelspår mellan Göteborg och Trollhättan, en investering på sju miljarder kronor.
– Det blir också förbättringar av E45:an som ska uppgraderas till motorvägsstandard.

Därefter tog arbetsmarknadsministern Hillevi Engström över på pressträffen:
– En sak är väldigt viktig att säga: det är inte Saabs medarbetare det är något fel på när Saab går i konkurs. De ska få allt stöd för att komma tillbaka till arbetsmarknaden igen. Det finns önskemål och behov av utbildningssatsningar. Det viktigaste för mig som arbetsmarknadsminister är att se till att det finns resurser inom arbetsförmedlingen för att kunna möta varje individ individuellt.

Arbetsförmedlingen har satt igång sin beredskapsorganisation, enligt ministern.
– En ljusglimt i eländet är att arbetsförmedlingen lokalt, tillsammans med Saabs personaldirektör, arbetat väldigt tätt tillsammans. De känner varandra väl och har ett upparbetat sätt att arbeta.

Enligt arbetsmarknadsministern har regeringen de senaste dagarna också arbetat hårt för att de anställda ska få ut sina löner så fort som möjligt. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall ska närmare redogöra för hur det har gått:

– Jag är ansvarig för förvaltningsfrågor i regeringen. Vi har försökt lösa ut de praktiska frågorna. Och frågan är: när får jag ut min lön. Om inget oförutsett inträffar klarar länsstyrelsen tillsammans med konkursförvaltaren att betala ut lönerna före jul.

Landshövdingen Lars Bäckström utses av regeringen i morgon till regional samordnare, enligt Attefall.

– Det finns goda förutsättningar för att Trollhättan ska vara en industristad också i framtiden, avslutade Stefan Attefall.