Niklas Svensson

Fredrik Reinfeldts jultal: ”17 kvinnor dödas varje år i sina hem”


Statsminister Fredrik Reinfeldt anlände till Skansen strax efter klockan 13 i dag.

JULTAL. Statsminister Fredrik Reinfeldt inledde klockan 13.30 i dag sitt jultal från Högloftet på Skansen.
Han inledde med att prata om Saab – som i dag lämnat in konkursansökningarna till Vänersborgs tingsrätt.
Därefter blev det ett tal om våld i nära relationer.
Statsministern berättade bland annat att han själv utsattes för våld i sin ungdom.

– Saab ger i dag besked om att man avser att ansöka om konkurs, det är ännu inte beslutat. Ledningen ska tala med sin personal i eftermiddag, och jag tycker vi ska ha respekt för det. Det måste vara fruktansvärt att vara anställd i ett företag där man varit med om denna långa prövning.

– Vi vet att sätter man in en konkursförvaltare så möjliggör det att man kan få ut lön via den statliga lönegarantin. Låt mig också säga att vad som nu sker kommer att vara en prövning för den svenska modellen. Kring detta ska vi som regering återkomma senare i dag.

Därefter inledde Reinfeldt sitt tal om våld i nära relationer.
– Våld begränsar friheten. För ett frihetsälskande parti är det en stor utmaning.

Statsministern talade sedan om sina resor under hösten.
– Jag har träffat de som drabbas av våldet, men också förövarna och de som försöker lindra och beivra, tillrättaföra.

Fredrik Reinfeldt berättade sedan om sina egna erfarenheter av våld:
– I min ungdom fick jag stryk av en något äldre kille. Men det är inte det intressanta i dag.

– Våld som drabbar kvinnor sker i de allra flesta fall inom hemmets fyra väggar. Tendensen är att våldet stiger i intensitet. Det börjar i ett mindre format, sen växer det allteftersom. Väldigt många kvinnor anmäler inte våld. Det kan vara svårt – när ska man göra det: efter den första knuffen?

Statsministern fortsatte:
– Det här är förknippat med skam, och det gör att man i många fall väljer att avstå från att anmäla. ”Jag vill ju inte att mina barns pappa ska hamna i fängelse, jag vill ju bara att han ska bli en bättre pappa.” Det tror jag är representativt för hur många kvinnor ser det.

– Sanningen är att hur omfattande detta är kan ingen ge svar på. Vi kan konstatera att 17 kvinnor dödas varje år till följd av ett våld som kommer inom hemmets fyra väggar, och som oftast är slutet på en oerhört lång process. För femton år sedan visste vi oerhört lite om detta, det fanns en attityd i det svenska samhället att detta var något som tillhörde privatlivet. Det var kvinnojourer som tog ansvar för att synliggöra kvinnor som levde under detta förtryck. Deras hjälteinsatser har bidragit till att vi i dag har bättre kunskaper.

– Jag har ju rest i Sverige i över tio år. Jag har gjort det för att med nyfikenhet lära känna hela Sverige. Jag har gjort det med nyfikenhet på hur olika delar av vårt samhälle ser ut.

Reinfeldt säger att han mötts av ifrågasättanden efter sina senaste resor.

Han nämnde sedan Liza Marklunds och Camilla Läckbergs böcker där de kvinnliga huvudpersonerna slår ihjäl sina män efter att ha blivit misshandlade.

– Jag har mött två av våldets offer på Terrafem, dels en ung tjej 22 år gammal som tvångsgiftes med en man utanför Sveriges gränser. En man som hon beskrev som psyksjuk och som utsatte henne för omfattande våld. Hela släkten ställde upp helt och hållet på honom.
– Vi träffade också en annan ung tjej, kaxig, som har brutit med sin familj därför att pappa och bröder starkt begränsat henne under hennes uppväxt. De har bestämt vem hon ska gifta med sig.

– Vi vill berätta att här i Sverige får vi gifta oss med vem vi vill. Och vi får också ha relationer innan vi gifter oss, och vi har också rätt att avbryta en relation om vi tycker den inte fungerar.

Reinfeldt berättar att han också mött representanter för mansjouren.
– I det lilla samhället är allt klart någon timme senare. Alla vet vem det är som är hämtad och vad han är misstänkt för. Det lilla samhällets logik.

Statsministern avslutade med att redogöra för vad regeringen gjort. Fler poliser och skärpta straff, till exempel. Han nämnde också att det från årsskiftet införs särskilda ”haveriutredningar” vid den här typen av brott.
– Det har också startats upp en nationell hjälptelefon för personer som befinner sig i riskznen för att begå övergrepp mot kvinnor. Men vi måste göra mer.
– För det första, vi måste alla ta avstånd från våld. Vi måste i alla sammanhang markera att våld inte är lösningen. För det andra, vi måste bekämpa och beivra de brott som begås. Vi måste säga att det är det handlar om. Det är olagligt att slå människor sönder och samman.

Enligt Reinfeldt kan det också komma ytterligare straffskärpningar framöver.
– Vi måste också stärka skyddet för de som drabbas.

Justitieminister Beatrice Ask får också i uppdrag att sammankalla alla myndigheter och organisationer som arbetar med våld i nära relationer, enligt statsministern.

Efter jultalet delade Moderaterna ut ett dokument med rubriken ”Nio initiativ mot våld i nära relationer.”