Medicinbloggen

Koll på om din medicin finns på apoteket!

Avregleringen av apoteken skulle göra det lättare för oss medborgare att få tillgång till läkemedel. Men faktiskt blev det ibland svårare för en del sjuka att få tag i sin medicin.
Visserligen har omregleringen lett till att fler apotek öppnats, särskilt i storstäderna. Men apoteken har blivit mindre och har också mindre lager. Att hålla läkemedelslager är dyrt, nämligen. Och i en bransch med så hård konkurrens sparas det på allt.
Det här har ställt till med problem. Särskilt för de patienter som ordinerats många olika läkemedel, eller som har läkemedel som inte är väldigt vanliga. De har fått springa runt till olika apotek, och olika apotekskedjor, för att leta efter sina mediciner.
Kunderna är helt enkelt mindre nöjda, och fler får gå från apoteket med oförrättat ärende, det visar undersökningar från Konsumentverket och Statskontoret. Många patientorganisationer har varit skarpt kritiska till läkemedelsbristen. Bland annat har äldre, reumatiker och personer med Alzheimers sjukdom drabbats av sämre tillgång till sina mediciner.
Någon gemensam söktjänst för att kolla om medicinen finns i lager har inte funnits – förrän nu.
Egentligen borde en sådan gemensam lagerkoll varit en självklarhet, redan vid omregleringen 2009. Men bättre fem år för sent än aldrig…
Men från och med idag finns det en lagerstatusfunktion som är gemensam för landets samtliga apotek. Den gör att man i förväg kan kontrollera om ett läkemedel finns tillgängligt eller om det måste beställas. Man kan alltså se om medicinen finns i lager och på vilket apotek den finns. Du hittar lagerinformationen via sverigesapotek.se eller fass.se.
Tjänsten kommer inte att visa lagerstatus på riktigt alla läkemedel. Den visar inte mediciner som är stöldbegärliga, som narkotikaklassade läkemedel och tillväxthormoner. Lagerstatus visas heller inte på läkemedel som inte är godkända i Sverige, så kallade licensläkemedel, och mediciner som tillverkas individuellt, så kallade extemporeläkemedel.
Det är väldigt bra att den här söktjänsten äntligen finns tillgänglig. Men den löser förstås inte alla problem. Apotekens grundproblem – bristande lagerhållning – är inte löst. Det borde finnas krav på rimlig lagerhållning på apoteken. Dessutom måste apotek kunna skicka läkemedel emellan sig i akuta situationer.
Apotekskunderna bör få bättre, enklare och snabbare tillgång till de läkemedel de behöver. Det är ju själva syftet med omregleringen av apoteksmarknaden. Eller borde vara det i alla fall.