Medicinbloggen

Stöd läkaruppropet!

Jag blev så glad när jag såg läkaruppropet häromdagen.

Många patientorganisationer har protesterat, och det under en lång tid. Vården är nerbantad och felorganiserad på ett sätt som sätter patienternas liv och hälsa på spel. Och många läkares arbetssituation är rent mardrömslik. De tvingas ägna sig åt administration och jakt på vårdplatser i stället för att göra det som de är utbildade för – att lindra och bota sjuka.

Äntligen säger läkarna ifrån. Det var på tiden.

Och de formulerar det väldigt väl. Här är ett kort utdrag ur läkaruppropet: ”Ett system som fokuserar på produktion står ofta i motsättning till patientens bästa.//Där politiker jublar över ökat antal sjukvårdsbesök ser vi hur kvaliteten försämras. Där politiker gläds över kapade vårdköer ser vi undanträngning av kroniskt sjuka till förmån för patienter med lättare åkommor.  Där politiker ställer krav på kortare handläggningstider på akutmottagningarna ser vi hur patientsäkerheten hotas. Där politiker ser rationaliseringar, ser vi brist på vårdplatser och måste ägna en stor del av vår arbetstid till att leta sängar till patienter, eller skicka hem sjuka i brist på platser. Där politiker uppfattar kortade vårdtider som effektivisering oroas vi över ökat antal återinläggningar och komplikationer.”

Läs igenom läkaruppropet och skriv på du också!