Medicinbloggen

Pinsamt för LCHF-profeterna

Kött- och mejerilobbyn ligger bakom flera av de studier som LCHF-förespråkarna kostdoktorn Andreas Eenfeldt och fettdoktorn Annika Dahlqvist hävisar till. Detta enligt Ekots granskning.

Ingen borde vara förvånad. Egentligen. Det är dessvärre så att livsmedelsindustrin ofta är involverad i koststudier, precis som läkemedelsindustrin ofta är involverad i studier av läkemedel. Det dräller inte direkt av idealistiska välgörare som vill skänka sina pengar till oberoende forskning.

Vad som är extra pinsamt för de nämnda LCHF-profeterna är att de ofta och aggressivt klandrat i stort sett all annan kostforskning för att vara lögnaktig, korrupt och köpt av ”kolhydratsindustrin”, som sockerbolagen.

Nu står de alltså själva där – avslöjade med köpt forskning och rumpan bar.

Vem som betalt en studie är förstås viktigt när man bedömer trovärdigheten hos dess resultat. Men sen är det förstås inte så att en studie enbart ska bedömas utifrån vem som betalt den. Studiens kvalitet är helt avgörande för dess värde.

I det ideala samhället skulle förstås staterna själva i betydigt högre utsträckning bekosta stora och oberoende studier av kost.

Men det är värt att påminna om att det redan finns en hel del riktigt bra – statligt finansierad – kostforskning. En av de mer intressanta studierna är den amerikanska Nurses health study med 238 000 deltagare.

Intressanta fynd från denna välgjorda jättestudie talar för att en kost rik på kött är en hälsofara på sikt och inte bara ett hot mot miljön. Exempelvis visar den att högt intag av rött kött ökar risken för bröstcancer och att rött och processat kött ökar risken för koloncancer. Studien ger däremot hälsofördelar för medelhavsdieten – att en kost rik på fisk, nötter och fullkorn minskar risken för stroke och hjärtinfarkt.

Du kan läsa mer här: http://www.channing.harvard.edu/nhs/?page_id=197

I ett hälso- och miljöperspektiv är det mindre allvarligt att människor bantar med LCHF. För en bantningskur – oavsett metod – sker ju i regel under en begränsad tid. Varken miljö- eller hälsopåverkan hinner bli så stor. Mer bekymmersamt är den växande skara svenskar som anammat extrem LCHF-kost som en ”livsstil” – att äta så resten av livet. Det är en allvarlig belastning på miljön – och också en potentiell cancerrisk.