Mats Larsson

Inget sätt att välja en president på


Vi lär få en debatt om det krångliga amerikanska valsystemet igen efter det här valet. Inte minst om Barack Obama vinner elektorskollegiet men får färre röster än Romney.

Jag läste just lite statistik. Romney och Obama har tillsammans kampanjat i bara tio delstater sedan konventen i sensomras. Det betyder alltså att väljarna i fyra av fem delstater, inklusive folkrika områden som New York och Kalifornien helt ignorerats av dem.

Så har det inte alltid varit. 1960 var också ett jämnt val. JFK besökte 49 delstater under sin kampanj. Richard Nixon besökte alla 50.

Sedan dess så har färre och färre delstater blivit intressanta. Alla vet att Kalifornien kommer att rösta demokratiskt och att Texas lägger rösten på republikanen.

Allt detta påverkar också valdeltagande. Entusiasmen för valet är rätt stor i en delstat som Ohio dit bägge kandidaterna har klippkort. Men valstatistiken visar att valdeltagandet är lägre i de delstater som aldrig får besök av presidentkandidaterna.

Det finns olika förslag på att ändra på valsystemet, att göra det mer proportionerligt. I dag tar ju vinnaren alla elektorer i delstaten (ett par undantag finns, bland annat Maine).

Men just ingen tror att vi kommer att få se någon snar förändring av valsystemet. Och när det är dags för presidentval igen 2016 så lär uppmärksamheten åter vara riktad mot delstater som Ohio och Florida medan ingen bryr sig om New York eller Montana.