Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Lotta Gröning

Kan dumhet väcka politiker???

Ett 15-tal tillstånd för gruvprospektering har beviljats av Bergsstaten bara några mil från Kebnekajse. Annie Lööfs tidigare medarbetare, Linda Ylivainio numera jurist på Bergsstaten, anser att man måste följa minerallagen, trots lokala protester. Visst har hon i sak rätt i detta. Men det borde även vara relevant också för en liten myndighet som Bergsstaten att fundera över det allmänna intresset. Kebnekaise är ett Sveriges absolut populäraste turistmål. Turistverksamheten är en stark näring som sysselsätter många människor. Det finns långt framskridna planer på att området ska bli nationalpark. I området finns den samiska befolkningen som levt där i århundraden.
Att bevilja 15 gruvprospekteringstillstånd vid Kebnekaise är att åsidosätta svenska folkets intressen. Förhoppningsvis kommer dumheten som Bergsstaten uppvisar att få politiska konsekvenser.
Länge har de kommuner som hyser Sveriges naturtillgångar tigit och levererat tillväxten. De tillhör landets mest produktiva områden men är ändå de absolut fattigaste. Gruvbommen fortsätter. Sveriges minerallagstiftning är oerhört generös, vi är det enda land i världen ger bort våra mineraltillgångar.
LKAB ger årligen en vinst på 10 miljarder. Enligt branschens egna bedömningar kommer efterfrågan fortsättningsvis att bli hög och den förväntar sig en fördubbling möjligtvis en tredubbling av volymerna från 50 miljarder till 150 miljarder kronor, vilket motsvarar 3 till 4 procent av Sveriges BNP. Det är inte så märkligt att vi lockar prospekterare från hela världen.
Nästa år är det val det minsta svenska folket bör kräva av riksdag och regering är att de omedelbart upphör med att skänka bort det folkets naturtillgångar. En forskningsrapport från ESO har kommit fram till att Sverige bör införa en gruvavgift. Att vi efter norsk modell inrättar en fond för inkomsterna från mineraltillgångarna. Norge är det rikaste landet i världen och norska politiker har sannerligen fört en ansvarsfull politik till gagn för folket.
Jag har länge funderat på när svenska politiker ska börja ta ansvar för folkets intressen och tänka på landets bästa. Hoppas exploateringen av Kebnekaise blir en tankeställare.