Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
Lotta Gröning

En röst från försäkringskassan

Hej Lotta!

Här kommer mina kommentarer på din artikel i Expressen

En ny dag fylld av frustration, frågor och total oförmåga att förstå hur detta kan tillåtas i en demokrati. Jag arbetar som utredare på Försäkringskassan och ser dagligen fel och brister i handläggningen. Dessa är en del gånger uppenbara och kan handla om bedömningen, inkomstutredningen eller beräkningen av rehabiliteringskedjan m.m. Under sommaren tar vi varandras ärenden vilket innebär att ärenden har påbörjats av handläggaren/na som är på semester. Det som blir uppenbart i dessa lägen är att bedömningen är olika och beror på vilken handläggare som omhändertagit ärendet. Vi har olika uppfattningar om vad arbetsförmågan är och hur den ska bedömas. Oftast är olikheten till nackdel för den försäkrade och innebär hårdare tolkning av lagstiftningen och en del gånger även fel tillämpning av densamma. Det blir uppenbart att vi granskar intygen olika och brister i granskningen uppstår ofta antigen på grund av kunskapsbrist eller på grund av tidsbrist. Arbetsgivare är medveten om att tiden är knapp för att handläggarna/utredarna ska kunna uppnå det målet som har satts men ändå fler ärenden ska vi hinna med per dag/vecka. Uppenbara brister i rättssäkerhet finns men inget gör något åt det. Komplexiteten i ärendeslaget och olikheter i kunskapsnivå i handläggarkåren blir som mest tydlig när man har en frågeställning. Fem olika personer som arbetar på en och samma enhet ger i 99,9 procent av fallen fem olika svar på en och samma frågeställning. Och där står man! Vad som är rätt? Är det någon som vet?  Guidning och hjälp av specialister kan man få om man har tur, för de är överbelastade med arbetet och hinner mestadels inte besvara våra frågor. Självklart kan man läsa i vägledningen eller metodstödet för att hitta svaret men detta kan vara och oftast är tidskrävande. Även då man har läst och fått guidning via vägledning eller annat dokument behöver man resonera och kvalitetssäkra om informationen man tagit del av är rätt uppfattad/tolkad. Tiden tickar….. på X timmar ska man ha hunnit göra X många ärenden. Arbetsbelastningen är nästan inhuman!!!  Implicita mottot är sköt dig själv i det största möjliga mån för alla har mycket att göra, hitta egna lösningar, handlägg och hoppats på att ett eventuellt fel inte upptäcks.  Det försäkringsmedicinska beslutsstödet är vägledande i handläggningen men ändå används den nästan som en lag av både försäkringsmedicinska rådgivare anställda av Försäkringskassan men främst av handläggarna själva.

Försäkringskassans ledning liksom områdes – och enhetschefer fokuserar på processen. Processen diskuteras på varje möte och i varje mail. Personalen piskas med att göra fler ärende. Många har 50 timmar i övertid/flex som inte kan tas ut för att arbetssituationen inte tillåter det. Att administrera, beräkna rehabiliteringskedjan, sätta rätt bevakningar m.m. har tagit överstyr. Arbete inom sjukpenning/sjukersättning är otroligt komplicerad och komplext. Arbetsuppgifter kräver rätt utbildade personer med hög moral, känsla för etik, hög känsla för rättsäkerhet och service, samt förmåga att förhålla sig kritiskt till sitt arbete. Dessa egenskaper bör efterfrågas hos alla anställda av Försäkringskassan. Olämpliga försäkringsmedicinska rådgivare som ger godtyckliga bedömningar och yttranden bör ifrågasättas. Psykiatriska diagnoser som ibland avslagits på godtycklig basis med t.ex. en muntlig hänvisning att den försäkrade kanske kan ha läst om symptombilden på internet och berättat det kanske för läkaren som sedan skrev det på intyget bör bli föremål för granskning kring huruvida deras personliga lämplighet är passande för uppdraget.

Försäkringskassan är en myndighet i kris. Ledning måste förstå att det inte är en given rättighet att arbeta inom sjukpenning bara för at man har arbetat inom myndigheten i 20 år. Ärendeslaget är komplicerad och komplext och avkräver en rad egenskaper och kompetenser som man kanske inte fått genom att varit fostrad inom Försäkringskassans vägar i 10-20 år. Arbetet ställer hög krav på rättsäkerhet och detta för mig går före LAS och politiskt korrekthet.

Rekommendationer:
Handläggningen bör underlättas genom säkra och rätta tekniska lösningar
Nyanställda bör väljas med omsorg efter kompetens och egenskaper avgörande för uppdraget
Befintlig personal bör ges mer tid för utbildning och utveckling
Mer tid för handläggning i syfte att göra arbetet med god kvalité bör ges
En sund, hälsosam personalpolitik bör införas

Vad återstår att säga än: Gör om Försäkringskassan på nytt och specialisera handläggare. Alla kan inte vara lika bra på allt! Genom specialisering kommer man tror jag att uppnå store rättsäkerhet.
Byt ut ledningsgruppen eller annat men snälla agera!!!!

 

Anställd på Försäkringskassan