Lars Lindström

Mitt tal till nationen lockade tusentals att titta och reagera