KvP Ledarbloggen

Gränskontrollerna hotar nästa Öresundsförbindelse

Det är bråda tider. I början av december kommer Sverigeförhandlingen i samarbete med Trafikverket, Region Skåne och det danska Transportministeriet att presentera sin prognos över hur trafikbehoven framöver kommer se ut i Öresundsregionen. Person och godstrafiken är i fokus. Denna prognos kommer sedan agera underlag till avgörande strategiska beslut om vilken nästa Öresundsförbindelse blir, rapporterar News Öresund. OM det blir någon. I bakgrunden finns den kommande Ferhman Bält-förbindelsen som trycker på nedifrån kontinenten.

På bordet finns Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn, HH-tunnneln mellan Helsingborg och Helsingör och Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn. Fast det sista är i själva verket högstr otroligt att det blir av, då det saknas stöd från Region Skåne och Sverigeförhandlingen. HH-tunneln är också högst oklar eftersom Danmark inte vill dra ny motorväg längs med kustlinjen. Huruvida HH-tunneln finns med i infrastrukturpropositionen i höst avgör dess framtid. Att tro att danskarna är intresserade av att samarbeta om ett nytt infrastrukturprojekt över Öresund medan den rödgröna regeringen inte ens kunnat kommunicera i tillräcklig ordning med den danska regeringen om gränskontrollerna, är nog att hoppas på för mycket.

Prognoserna som kommer att presenteras i december riskerar också påverkas av gränskontrollerna, som sett ett minskat tågresande och ökad bilpendling över Öresundsförbindelsen. I en fortsatt oklar situation, då gränskontrollerna förlängs allteftersom och då det finns mer eller mindre tydliga tecken på att gränshindrena är här för att stanna för en alldeles för lång tid framöver, riskerar oklarheten kasta en mörk skugga över nästa förbindelse över sundet, oavsett om den sker via Malmö, Landskrona eller Helsingborg. Varför ska danskarna satsa på en ny förbindelse när svenska regeringen inte kan få den nuvarande att fungera?

Här spelar regeringens förmåga att kommunicera med Danmark samt en tydlighet kring när gränskontrollerna försvinner, en oerhört stor roll.