Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Är ni källkritiska när det gäller statistik och siffror?

Går det att redovisa statistik på ett objektivt och källkritiskt sätt utan att förminska eller förstora resultatet?
DIANA FREDERIKSEN, 25, eventansvarig, Märsta

Hej, Diana!
Du sätter fingret på något väldigt viktigt. När verkligheten beskrivs med siffror och statistik upplevs det ofta som mer exakt och trovärdigt än när samma verklighet beskrivs med bokstäver. Men precis som med ord så kan siffror användas för att vinkla ett budskap i en viss riktning.
Vi försöker alltid att förhålla oss käll­kritiskt när det gäller statistik. Är resultaten vinklade? Varifrån kommer siffrorna? Vilka syften har avsändaren?
Det vi publicerar ska vara sant och
relevant och vi ska redovisa tydligt varifrån vi fått vår information. Hör gärna av dig om du tycker att vi misslyckas med det vid något tillfälle!
MARTIN AHLQUIST, politikchef