Kvalitetsbloggen - Expressens kvalitetsredaktör

Hur gör ni för att få till användarvänligheten?

Jag undrar hur ni arbetar med användbarhet på webben och i appen?
Sofia Lönnberg, 29, student, Årsta
SVAR DIREKT:  Hej!
Vi arbetar med att öka användbarheten på olika sätt. I våra olika utvecklingsteam, som vart och ett består av cirka åtta personer, finns en art director och så kallade user experience designer. Dessa personer har gedigen erfarenhet av att designa användbara digitala lösningar.
Vi har en användarcentrerad designprocess. Det betyder att vi varje vecka stämmer av våra designlösningar i både användningstester och med så kallade AB-tester. De senare betyder att man testar flera olika lösningar för att se vilken som fungerar bäst i praktiken.
Förutom detta har vi ett mera strategiskt arbete i form av varumärkesundersökningar och liknande.

Anette Lovas, head of user experience