Kvalitetsbloggen - Expressens kvalitetsredaktör

Är det inte dags för korrekturläsning?

FRÅGA EXPRESSEN
Varje gång jag läser artiklar i tidningen så  visar sig felskrivningar. Ibland får jag läsa  om igen för att förstå vad det ska stå.
Men på grund av fel får man ibland gissa.  Detta förstör nöjet med läsningen.
Kanske är det dags för korrekturläsning och en redaktion utan ordblinda journalister?
ANNELIE

SVAR DIREKT:

Hej, Annelie. Du har rätt, ibland misslyckas vi. Det kan bero på slarv eller  okunskap, eller på den kollektiva, redaktionella ordblindheten som slår till ibland. Men vi har ambitionen att ha en så felfri tidning som det bara går när man producerar runt 1 000 artiklar per vecka. En dröm vore en stor grupp textgranskare med öronproppar och kritiska glasögon som koncentrerat läser allt – som  det var förr. För 20 år fanns här ett tjugotal  korrekturläsare – i dag ingen.
Men var säker på att Expressen satsar på kvalitet ändå. Att ta in rättelser i tidningen är  ett sätt att få upp felen på dagordningen.
Vi läser igenom alla texter innan de publiceras. Vi utvecklar vårt rättstavningssystem. En nygjord mätning visar att vi sänkt antalet fel jämfört med för ett år sedan.
Jag upplever ett stort intresse för språkfrågor och språkriktighet på redaktionen – men vi kan förstås alltid bättra oss!

LOTTA CRAMNE, Expressens språkvårdare