Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Läsarfråga om Expressens upplaga

Hej! Jag skrev för ett tag sedan och frågade hur Expressen räknar ut sin
upplageutveckling. Jag fick ett svar som jag inte förstod.
Så låt mig precisera: Mark Twain skrev på sin tid att det finns ”Lögn, förbannad lögn och statistik”.
Lite av detsamma finner jag i Expressens dagliga annonser över
upplageutvecklingen.
Så jag gick till TS hemsida och fick följande svar (inkl friex etc):
Sept 2010 286 500
Aug 2010 300 100
Juli  2010  315 300
Sept 2009  283 200
Sept 2008  300 200
Sept 2007  313 500
Sept 2006  340 200
Sept 2005  355 900
Således har Expressens upplaga minskat med nära 30 000 ex. juli – sept
2010
Och med nära 70 000 ex under tiden sept 2005 – sept 2010.
En stor del (ca en tredjedel) av den blygsamma upplageökningen sept 2009 till sept 2010 beror på ökat antal friexemplar.
Jag föreslår att ni med de siffrorna som bakgrund funderar över vad som gör att läsarna i allt större utsträckning flyr Expressen.
Ska bli spännande att läsa siffrorna över oktober (och november) 2010.
Hälsningar
Lennart Ekman
SVAR DIREKT: Hej! Tråkigt att du fick ett krångligt svar förra gången.
Jag gör ett försök:
Jag håller med Mark Twain om allt möjligt men i detta fall har han fel.
Statistiken är obönhörlig och sann.

En kvällstidning har stora årstidseffekter. Det märks tydligt när man
tittar på upplagestatistik. Fler läsare köper tidningen när de är
lediga i juli.
Därför jämför vi juli 2009 med juli 2010. Och på det sättet
redovisar TS all statistik i dagstidningsbranschen. Att jämföra juli med
september visar mer skillnaden i läsarnas vanor under olika årstider än
reella förändringar på marknaden.
Det unika med september 2010 var att månadens visade en ökning jämfört med september 2009. En vändning.
Det ville vi berätta i upplageannonser.

När upplagan ligger runt 300 000 exemplar betyder det att vi har ca en miljon läsare dagligen. Om man räknar in webben har vi cirka 1,8 miljoner läsare per dag i snitt.

Hur ser då upplageutvecklingen ut i stort? Ja, det är ingen hemlighet:
Vi räknar med att helåret 2010 kan visa en upplagenedgång på 4 – 5
procent 2010,
vi vet inte ännu riktigt var siffran hamnar. Aftonbladet verkar få en
minskning med med det dubbla.

Vad kan man glädja sig åt på en krympande papperstidningsmarknad?
Vi är glada för att ta marknadsandelar.
Vi är glada för att hålla den nedåtgående trenden på en hyggligt låg
nivå. Jämfört med dagstidningar i hela västvärlden är våra siffror
mycket bra. Kanske bäst. Det finns tidningar i Norden vars pappersupplagor minskar med 10 – 15 procent.

Vi gläder oss också åt att öka antalet läsare. Vi har ca 1,8 miljoner
läsare dagligen när man räknar ihop papper och webb, som jag skrev tidigare.
Reglerna för friexemplar är benhårda i TS och påverkar egentligen inte
redovisningen.