Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Är risk detsamma som chans?

På nöjessidorna läser jag en artikel där det står att: ”Det finns en chans att Michael Douglas förlorar sin röst”. Jag som tycker om språkvård skulle skriva: ”Det finns en risk”.
EVA ANDERSSON

SVAR DIREKT: Hej, Eva. Naturligtvis har du rätt. Här skulle det ha stått risk i stället för chans, såvida vi inte önskar att Michael Douglas (som drabbats av strupcancer) ska förlora rösten – och det gör vi förstås inte.
Ordet chans antyder möjlighet till en önskvärd utveckling eller ett lyckat resultat. Därför var det en särskilt olämplig felskrivning.
Ordet risk, däremot, används i samband med en förväntad negativ utveckling eller resultat, och hade varit det korrekta ordet här.
En bra tumregel brukar vara att tänka på att chans uttrycker något positivt, risk något negativt.
LOTTA CRAMNE, språkvårdare