Kultur

Månadsarkiv: maj 2012

Den oskrivna regelboken

Tillsammans gör vi upp med operasexismen lydde apellen som var rubrik till ett seminarium på Operahögskolan i Stockholm härförleden. På operahögskolan i Göteborg har man arbetat med de här frågorna länge. De genomsyrar verksamheten. I Stockholm har det varit trögare. Nu ligger tio punkter uppe på hemsidan som man gemensamt formulerat utifrån seminariets gruppdiskussioner. Jag har roat mig med att negera samtliga satser. Det brukar vara ett bra sätt att …

Dietrich Fischer-Dieskau R.I.P.

Barytonsångaren och Polarpristagaren Dietrich Fischer-Dieskau (1925-2012) har avlidit. Hans sångkonst var stor musikdramatik. Hans bästa tolkningar av Schuberts ”Erlkönig” var i god mening rysare. Alltmer desperat, till obönhörligt, nästan minimalistiskt pianoackompanjemang, rider han genom skogen för att skydda sin son. Han försöker hinna ifrån döden, men den kommer ikapp. ”Erlkönig” är en unik berättelse om faderskärlek från ett sekel när fäder mest var frånvarande. Fischer-Dieskau hade en sällsynt förmåga att balansera …

Klassisk Youtube nr 47: Cameron Carpenter

Och apropå senaste avsnittet av Kulturexpressen. Om Filip eller Fredrik har en frände bland organister så borde det väl vara Cameron Carpenter, en amerikansk organist som får puristerna att spilla nattvardsvin över manualerna. The bad boy of organ inte bara hörs utan ser till att synas och är därför raka motsatsen till de anonyma ryggar som vanligen sitter uppflugna på orgelläktarna. Denne organisternas Liberace och Fred Astaire har dansat ut ur kyrkorummen och …

Opera är religion och Birgitta helig

Här är en rapport från dagens seminarium om operasexism på Operahögskolan. Enligt ödets enastående ironi är Gudrun Schyman vice ordförande i den styrelse för Operahögskolan i Stockholm där Göteborgsoperans dramaturg är ledamot. Gademan närvarade dock inte i dag när Operahögskolan sammankallade till en seminariedag med syftet att hitta strategier för att tillsammans bekämpa operasexismen. Men Schyman var desto mer närvarande och sa galghumoristiskt sida vid sida med ordförande Kristina Axen …