Karin Olsson

Läs Günter Grass utskällda dikt

Expressen har låtit översätta dikten som hela världen talar om. Det är inte varje dag som man kan skriva en sådan sak. Stormen efter Günter Grass ”Vad som måste sägas”, publicerad samtidigt i Süddeutsche Zeitung, El Pais och La Repubblica i förra veckan, får den svenska debatten om vapenexport att blekna. Bakgrunden till dikten är Tysklands försäljning av ubåtar, möjliga att kärnvapenbestycka, till Israel. Grass vill att exporten stoppas och utmålar Israel, snarare än Iran, som det stora kärnvapenhotet mot världsfreden. Ett märkligt påstående med tanke på att det är Iran som sagt sig vilja förinta Israel.

Israels inrikesminister Eli Yishai har förklarat Grass persona non grata i landet. Premiärminister Benjamin Netanyahu säger att det inte kommer som någon överraskning att Grass, som i decennier höll tyst om att han hade tjänstgjort i Waffen-SS, ser Israel som ett hot. Iran har å sin sida berömt Grass för hans modliga och ”dödligt lyriska slag”. En komplimang som han nog helst hade velat vara utan. Han har haft fullt sjå ändå att bedyra att han inte är antisemit och värnar israelerna och den israeliska staten, men är djupt kritisk till den nuvarande regeringens politik, vilket i sig knappast är särskilt kontroversiellt. Själv håller jag med den kloka Haaretzkolumnisten Gideon Levy som menar att reaktionerna saknar proportioner, liksom i stora stycken även själva dikten. Men läs och döm själva.