GT Ledarbloggen

Föredömlig tystnad av Sverigevännerna

Oh Svärjevänner, Where Art Thou? (Svensk översättning: Svärjevänner, varför smög ni ut under debatten om Liseberg?)
Oh Svärjevänner, Where Art Thou? (Svensk översättning: Svärjevänner, varför smög ni ut under fullmäktigedebatten om Liseberg?)

Göteborg fullmäktige röstade under torsdagskvällen ja till att låta Liseberg bygga ett kommunalt lyxnöjeshotell med tillhörande äventyrsbad. De enda som röstade nej och debatterade emot var, till deras heder, Kristdemokraterna. Att Moderaterna, Liberalerna och Martin Wannholt plötsligt blivit förespråkare av att en kommun inte enbart ska syssla med klassisk kommunal kärnverksamhet skrev jag om i dagens ledarkrönika.

Debatten blev bitvis uppfriskande ideologisk. Dock var det något som var påfallande annorlunda från vanliga fullmäktigedebatter. Sverigedemokraterna i Göteborg brukar vara glada debattörer under sammanträdena. Så var inte fallet under torsdagskvällen. När det blev dags att debattera en investering om 2 miljarder kronor, reste de sig helt sonika och lämnade märkligt nog fullmäktigesalen under debatten om Lisebergs hotell- och äventyrsbad, som de sedan röstade för. Varför SD inte ville debattera frågan är oklart.

Det kan ses på två olika sätt. Å ena sidan: SD ville inte, vågade inte eller mäktade inte med att föra en debatt och rättfärdigande för sitt ställningstagande om att bygga ett kommunalt lyxnöjeshotell.

Å andra sidan: SD:s frånvaro och tystnad under debatten gav onekligen mersmak. Föredömligt!