GT Ledarbloggen

Anna Johansson borde satsa på hyperloop istället

Så kom den, äntligen (?). Regeringens infrastrukturproposition som redan naggades i kanten under gårdagen då Moderaterna följde upp Liberalernas avståndstagande från tidigare i år. Även SD säger nej sedan tidigare. Nu sätter regeringen, och Anna Johansson (S), ner foten om höghastighetstågen, som av allt att döma är en ordentlig gökunge.

Att vara infrastrukturminister är att i grunden ha ansvar för en rätt hopplös portfölj: i stort sett hela ens handlingsutrymme är villkorat av finansdepartementet, och när alla kronor och ören räknats finns det få ”mjuka” eller ens ideologiska frågor kvar att driva. Mycket riktigt har Anna Johansson under sina nu två år som infrastrukturminister heller inte åstadkommit något av rang. Då hon sköts fram av regeringen under början av året för att försöka försvara gränskontrollerna på Kastrup och i Hyllie i Malmö blev det en veritabel katastrof, och hon ersattes snart framför kamerorna (som många andra) av infrastrukturminister Anders Ygeman (S). Och i den lokala fråga som en göteborgspolitiker verkligen hade kunnat kamma hem en totalseger med regeringsmakten i ryggen, Backaundantaget, har det tagit ordentlig med tid och mycket tystnad innan handling uppvisades.

Anna Johansson gör nu höghastighetstågen till sin politiska stridsfråga. Hur långlivad den blir avgörs av hur Centerpartiet och Kristdemokraterna väljer att agera. Att den skulle överleva till att bli en valfråga är inte troligt. Förvisso har Moderaternas omsvängning till ett nej redan kritiserats hårt internt av lokala moderater som ser en nytta som inte partiet på riksplan gör. Är Anna Johansson taktisk lyckas hon utnyttja detta genom att söndra och härska. Troligast är dock att höghastighetståg aldrig kommer bli av. 

Kanske skulle Anna Johansson i stället lyssna till bland annat Göteborgsliberalen Robert Hannah som i år varit med om attt motionera om att införa Elon Musks Hyperloop i Sverige. Johansson har tidigare, i en interpellation med Mathias Sundin (L) ställt sig avvisande till frågan, men i ett läge där Anna Johansson varit på väg att förlora i en profilfråga redan dagen innan hon faktiskt presenterat den, finns det alltid utrymme för en reträtt – rakt framåt!