Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
GT Ledarbloggen

Rödgrönas motstånd mot veteranmonument i Göteborg en ynkedom (uppdaterad med genmäle)

De rödgröna vill inte ha något veteranmonument i Göteborg. Kulturnämnden röstade ned förslaget från Jerker Schmidt (L) vid det senaste sammanträdet (ärende 136 i protokollet, öppnas som .pdf).

Schmidt har till Göteborgs fullmäktige tidigare motionerat om att rikets andra största stad likt Stockholm ska inrätta ett veteranmonument samt uppmärksamma Veterandagen. Helt i enlighet med den Veteranutredning som Allan Widman (L) presenterade 2014 (SOU 2014:27, öppnas som .pdf). I utredningen konstaterades det att det var önskvärt att man även på lokal nivå tog initiativ för att hedra de som tjänstgjort i utlandstjänstgöring i fredens namn – inte minst de som aldrig kom levande tillbaka.

Sverige har som bekant haft en minst sagt problematisk inställning till sina veteraner, där inte minst vänstern har misstänkliggjort eller på andra sätt verkat dämpande mot att uppmärksamma de fredsbevarande och humanitära insatser som enskilda gjort i Sveriges namn. Dock har de senaste åren veteranpolitiken förbättrats och numera är Veterandagen en angelägen manifestation för Sveriges demokrati. I alla fall i Stockholm.

Men det räcker inte. Givetvis borde även Göteborg ha ett eget veteranmonument som hedrar både de som tjänstgjort men även de familjemedlemmar som fått göra uppoffringar här hemma, i väntan på att älskade, makar, fruar, söner och döttrar, syskon och far- och morföräldrar ska återvända.

Att motsätta sig detta är en ynkedom. Därför är det anmärkningsvärt att Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna inte reserverat sig mot beslutet utan delar förvaltningens resonemang i ett tilläggsyrkande. Där uppmanar man Schmidt att söka sig till Charles Felix Lindbergs donationsfond med en liknande motion. Opposition förs som bekant med reservationernas sylvassa blad. Det är oförståeligt varför oppositionen inte backar upp Schmidt i kulturnämnden.

Kulturnämnden går därmed på förvaltningens rekommendation, där diskussionerna kring veteranmonumentet ”Restare” (eller ”Kotten” som det anonyma monumentet är känt som inom försvarsvänliga kretsar) vid Sjöhistoriska muséet i Stockholm verkar ha haft en avskräckande effekt.

Än är dock inte frågan avgjord. Kulturnämndens yttrande och beslut skickas nu vidare till kommunstyrelsen, som troligtvis kommer följa kulturnämndens beslut. Dock är det högst osannolikt att Sverigedemokraterna samt den politiska vilden men tidigare moderaten Martin Wannholt inte skulle rösta för ett veteranmonument i Göteborg när det åter kommer till fullmäktige.

Göteborg ska givetvis ha ett eget veteranmonument. De rödgrönas motstånd är osmakligt.

GENMÄLE:

Csaba Bene Perlenberg hävdar i sitt blogginlägg att vi inom Alliansen skulle vara njugga i vår inställning till ett veteranmonument. Det är naturligtvis inte sant. Vi välkomnar Idén.

Sverige har sedan 1948 en lång tradition av deltagande i fredsbevarande uppdrag utomlands. Ofta sker det under mycket besvärliga omständigheter och inte sällan med fara för liv och hälsa. De som väljer att utsätta sig för detta i syfte att förbättra livet för andra människor, skapa chanser till en drägligare tillvaro eller rent av att överleva, förtjänar uppskattning för sina insatser. Ett monument för att uppmärksamma detta är naturligtvis inget att motsätta sig. 

 Dock har Jerker Schmidt (L) lagt en motion i Fullmäktige om att Kommunstyrelsen ska inrätta ett veteranmonument trots att utsmyckning (inklusive monument) behandlas av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Alltså till fel instans. Kulturnämnden var remissinstans och Alliansen i Kulturnämnden uppmanade, helt enligt konstens alla regler, att motionären istället vänder sig till rätt instans. Så såg fjädern ut. Det är tråkigt att det misstogs för att vara en höna.

Kristina Tharing (M), 2 vice ordf Kulturnämnden Göteborgs Stad

Eva-Lena Haag (L), ersättare Kulturnämnden Göteborgs Stad

SVAR DIREKT:

I det tjänsteutlåtande som kommunstyrelsen antagit som sitt eget konstateras att en sådan gestaltning skulle kunna lösas på följande vis:

”Kulturförvaltningen ser att det finns möjligheter att finansiera ett så kallat veteranmonument inom ramen för 1 % -regeln för konstnärlig gestaltning, eller (fetmarkering bloggförfattarens) genom att kommunfullmäktiges ledamöter motionerar om att använda medel från Charles Felix Lindbergs donationsfond.”

Nyckelordet här är ”eller”.

Kulturförvaltningen skjuter alltså frågan vidare utan att visa eget intresse för frågan. I detta håller den borgerliga treklövern med om i sak. Så ser fjädern ut. Eller?

CBP