granlund

Klart vi ska ha klustervapen!


Bombkapsel 90, eller DWS-39 som den egentligen heter, tillverkas av EADS som äger bland annat Airbus. I Sverige kallar Försvarsmakten den ”Mjölner”. Nu vill folk här hemma förbjuda den för att andra länders flygvapen använder helt andra vapen på helt andra ställen i världen. Korkat är bara förnamnet.

Det var ett jäkla snack om ”klusterbomber”, eller bombkapslar eller multipelvapen som det heter egentligen. Nu senast protesterade Ayat Suliman, 12, mot användningen. Och det är inte första gången det protesteras om detta.

Det är dags att räta ut några frågetecken ur ett strängt tekniskt perspektiv. Vi tar det i ordning.

1. Bombkapslar orsakar stort civilt lidande.
Korrekt. Flera amerikanska typer av bombkapslar saknar säkerhetsfunktioner, och substridsdelar kan bli liggande oexploderade i åratal på marken. De kan detonera av så lite som den statiska elektriciteten från beröringen av en människohand, eller vibrationerna från ett fotsteg. Jag har själv varit i ”Cluster Town” i Kosovo och sett resultatet av amerikanska CBU-kapslar. Så mycket som 20-30 procent av alla substridsdelar faller till marken utan att explodera.

Moderna bombkapslar har en säkerhetsanordning som gör att de detoneras av en elektrisk laddning. När batteriet i substridsdelen tar slut, vilket det gör efter timmar eller dagar, kan substridsdelen inte längre detonera. Åtminstone inte av sig själv. Den svenska Bombkapsel 90 är av den typen. Skulle substridsdelen inte detonera som det är tänkt självsprängs den inom en minut. Skulle den säkerhetsspärren inte fungera så får man alltså vänta tills batteriet är urladdat.

2. Substridsdelarna sprejas helt okontrollerat över enorma områden
En bombkapsel innehåller ett antal substridsdelar (72 hos bombkapsel 90). Kapseln fälls över målområdet och öppnas i luften och släpper då ut substridsdelarna. Området är normalt ett par hundra meter i sida, och lite längre i längd.

3. Bombkapslar är ett terrorvapen
Icke. Bombkapslar är ett utmärkt sätt att slå ut samlingar av trupp eller stridsfordon. Att fälla dem över en åker eller ett samhälle är bara slöseri med dyr ammunition.

4. Sverige har inget behov av bombkapslar
Bombkapsel 90 är tänkt att användas i Sverige i krig, inte vid insatser i utlandet. Sverige är ett glesbefolkat land där runt en procent av BNP går till försvarsutgifter. Vi har egentligen bara råd med rätt enkla vapensystem. En IR- eller laserstyrd bomb eller robot kan med lite tur slå ut en fientlig stridsvagn, men kostar skjortan. Vanliga bomber har normalt ingen effekt mot stridsfordon såvida vi inte pratar tjogtals 1 000-kilosbomber som släpps från B52-bombplan under totalt luftherravälde, och några sådana har vi förstås inte, och luftherravälde vid en invasion – tjena. Ska vårt flygvapen kunna slå mot depåer och uppställningsplatser i krig behöver vi yttäckande pansarvärns- och splittervapen till våra lågtflygande JAS 39.

5. Bombkapslar dödar
Ja, det får man verkligen hoppas, annars är det inte mycket bevänt med sådana vapensystem. Hos Bombkapsel 90 finns det två typer av substridsdelar. Den ena är en splitterbomb som detonerar i luften ovanför målet och skickar ut tusentals små glödande metallfragment som är tänkta att döda och lemlästa oskyddad trupp, det vill säga fiendesoldater. Den andra är en bomb med en rsv-stridsdel. När den detonerar bildas en metallstråle som skickas mot stridsfordon med en fruktansvärd hastighet. Strålen slår med lite tur igenom takpansaret, dödar besättningen och har sönder stridsvagnen (rätt rejält desutom). Varje bombkapsel kan laddas med olika substridsdelar för lite blandad kompott i målet, eller med en enda typ för att till exempel slå mot pansrade förband eller mjuka mål.

Krig är förjävligt. Men vi lever inte i ett land som startar anfallskrig eller ockuperar andra länder. Vi slåss inte om oljetillgångarna i mellanöstern. Vi avsätter inga presidenter med vapenmakt. Vi är med i fredsbevarande insatser å ena sidan och måste kunna värna vårt territorium å den andra.

Slutsats
Ska man föra en debatt ska man föra den sakligt. Man kan inte förbjuda alla jaktvapen för att någon enstaka stulen älgstudsare använts vid ett bankrån. Ska man reglera användningen av bombkapslar kan man ju börja med att övertala USA att använda en del av sin enorma försvarsbudget till att modernisera sitt lager av bombkapslar utan självdestruktionsmekanism. Tar vi bort våra moderna bombkapslar som har en sådan funktion så tar vi bort ytterligare ett vapensystem tänkt att försvara vårt land.

Gå inte på allt som opinionsbildarna hittar på. Läs på, och skaffa dig en egen åsikt!

Och hörni, alla försvarsanställda – varför sitter ni tysta när irakiska tolvåringar med medias hjälp försöker ändra i svensk säkerhetspolitik? Måste ÖB hugga ved för att ni ska reagera?