Fredrik Sjöshult

Dokumenten som avslöjar Attendo

Attendo slår nu tillbaka mot de senaste dagarnas avslöjanden i Expressen om vårdklippen.

Här visar jag dokumenten som ligger till grund för rapporteringen.

Här finns min senaste artikel:

http://www.expressen.se/nyheter/deras-bonus-18-miljarder/

Attendos presschef Charlotte Näsström Morén, som så sent i går kväll inte kunde svara på några frågor om personalen aktieinnehav, skriver nu:

De uppgifter som förekommit i media om ledningens och medarbetares aktieinnehav i Attendo är spekulativa och missvisande. De medier som har rapporterat om detta har bland annat inte beaktat att Attendo har 4.4 BSEK i bankskulder.

Attendos ledning och medarbetare äger 14 procent av företaget. Drygt 200 av Attendos ledare och medarbetare är aktieägare och har, på marknadsmässiga villkor, tillsammans investerat cirka 350 MSEK för sitt aktieägande. Attendo har ingen uppfattning om bolagets värdering, men utifrån de uppgifter som cirkulerat i media om bolagets värde skulle ledning och medarbetares aktieinnehav vara värt ungefär i nivå med de cirka 350 MSEK som investerats. Attendo är ett expansivt företag fokuserat på kvalitetsutveckling och har en filosofi att det är positivt med en bred grupp av medarbetare som är aktieägare i företaget.

Fakta är:

Attendos aktiebok är offentlig och den senaste ägarförteckningen från 2011-12-30 visar att det finns 1 976 910 aktier i Attendo AB (klicka på bilderna för att se dem i större format):

Enligt Reuters är Attendo till salu och värderat till sex-sju miljarder kronor – läs mer här.

Enligt Attendos aktiebok äger Louloulodia AB (Henrik Borelius förvaltningsbolag) 191 166 aktier i Attendo och det motsvarar ett innehav på 9,67 procent:


Enligt samma aktiebok äger Attendo Cares vd Ammy Wehlin 41 860 aktier som motsvarar ett innehav på 2,12 procent:

Baserat på värderingen i Reuterstelegrammet är alltså Borelius andel värd 580 miljoner kr (9,67 procent av sex miljarder kr). Wehlins 2,12 procent aktier är värda 127 miljoner.

Totalt äger drygt 100 Attendotoppar 29,6 procent av vårdbolaget, enligt aktieboken från årsskiftet. Resten ägs av riskkapitalbolaget IK Invests Luxemburgfond Augustus (67%), Varma (1,1%) och brittiska ICG med fond (2,3%), enligt utdrag från aktieboken:

Attendos presschef påstår alltså att Attendos ledning och medarbetare äger ”14 procent av företaget”. Det stämmer inte med aktieboken uppgift om ägande i företaget, som jag dock inte kan publicera i sin helhet med tanke på att den innehåller personuppgifter om aktieägare på hög och låg nivå.

I den senaste årsredovisningen finns dock Augustus (IK Invest), ICG och Varma angivna som ägare och Augustus ägande anges på samma nivå som jag visat ovan:

Har Attendo ljugit om ägandet i företaget i årsredovisningen? Stämmer inte aktieboken?

Attendo vill inte heller kännas vid den värdering som Reuters rapporterat om på sex-sju miljarder kronor. Enligt presschefen har inte Reuters tagit hänsyn till att Attendo har 4,4 miljarder kronor i skuld och därmed anser presschefen att även värderingen av personalens aktier är felaktig.

Med det resonemanget skulle alltså den korrekta värderingen av Attendo ligga på 1,6 miljarder kronor. Sex miljarder (som skulle vara en värdering som inte tagit ställning till skulden) minus 4,4 miljarder.

Det faller givetvis på sin egen orimlighet. Attendos förra ägare Bridgepoint betalade 2,2 miljarder kronor för företaget vid förvärvet 2005 – läs mer här.

Attendo har därefter expanderat kraftigt och ökat både vinst och omsättning. Enligt det senaste bokslutet gjorde Attendo en vinst på en halv miljard kronor.

Därmed ligger en värdering på sex miljarder kronor närmare sanningen än 1,6 miljarder.