Fredrik Sjöshult

Räntesänkningen ger prutläge – därför sänks räntan

Oro för ekonomin i omvärlden och en svensk ekonomi som bromsar in – det var de främsta skälen till att Riksbanken oväntat sänkte räntan.

Du som bolånetagare ska utnyttja sänkningen till att ta ett snack med banken.
Riksbanken förutspår nu lägre ränta även de kommande åren.


Inför dagens räntebesked hade de flesta bedömare trott att Riksbanken inte skulle röra räntan. SEB skrev till exempel i dagens morgonbrev till sina kunder:
”Riksbanken lämnar sannolikt räntan oförändrad vid dagens räntebesked men väljer att öppna upp för kommande sänkningar genom att revidera ned räntebanan. För en oförändrad ränta talar att den nuvarande räntebanan inte indikerar några sänkningar samtidigt som svensk ekonomi fortsätter att tuffa på med bl a fallande arbetslöshet.”
Därför kom Riksbankens besked om en sänkning som en överraskning och det kommer pressa ned räntorna. Om Riksbanken lämnat räntan oförändrad hade sannolikt inget hänt.
Dessutom skruvar Riksbanken ned prognosen för räntehöjningar framöver. Om två år ska styrräntan ha höjts från dagen nivå på 1,75 procent till 2,4 procent. Senast låg prognosen på 2,9 procent – och även den gången var det en sänkt prognos.
Det gör att det kan vara läge för dig med bolån att gå till banken och diskutera prutmånen på dina räntor. Den så kallade ”riskpremien” har höjts på senare tid vilket pressat upp räntorna trots att Riksbanken inte höjt styrräntan. Bankerna hävdar att de måste ta höjd för att det är osäkert men det gör också att du som kund har större möjligheter att pruta.
Med tisdagens räntebesked i handen ökar dina chanser hos banken.
I räntebeskedet noterar jag särskilt att riksbankschef Stefan Ingves nu ser mörkare på ekonomin och att han sätter frågetecken inför politikernas förmåga att lösa krisen.
Riksbanken skriver:
”Osäkerheten kring de statsfinansiella problemen i framförallt euroområdet är fortsatt stor och i flera euroländer väntas större finanspolitiska åtstramningar än vad som tidigare antagits. Tillväxten i euroområdet väntas därför bli låg framöver. Världen som helhet växer dock i en relativt god takt.”
”Den svaga utvecklingen i euroområdet dämpar även svensk ekonomi som, efter den starka utvecklingen hittills i år, nu bromsar in. Orderingången till svenska exportföretag har minskat och exporten blir betydligt svagare under nästa år. De försämrade utsikterna gör att hushåll och företag väntar med att konsumera och investera.”