Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Odells miljonklipp med pensionspengar

Mats Odell gjorde ett riktigt klipp under sin tid som minister:

Hans bolag sålde vård till kommuner, som han ansvarade för som minister.

Och sen sålde han bolaget till en fond som finansierats av AP-fonderna, som han ansvarade för som minister.

För två år sen granskade jag Odells affärer i Dagens industri och kunde avslöja:

När Mats Odell tog plats i regeringen och finansdepartementet efter valet 2006 och fick ansvar för kommunerna och finansmarknaderna tvingades han också lämna sitt uppdrag som arbetande styrelseordförande i familjens vårdkoncern Bellstasund.

Bellstasund ägdes till varsin tredjedel av Mats Odell med hustru, hans syster och hennes make samt den mångårige koncernchefen.

Under sin tid som vanlig riksdagsledamot hade Mats Odell haft tid över för Bellstasund och byggt upp en betydande verksamhet inom omsorgsboende för förståndshandikappade inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Bellstasund har också på uppdrag från kommuner gjort utredningar om vilka personer som ska få stöd enligt LSS.

2006, det sista året i familjen Odells ägo, omsatte Bellstasundskoncernen 94,3 Mkr och gjorde en vinst på 2,8 Mkr.

Samtidigt som Mats Odell, i egenskap av minister, förberedde försäljningar av statliga bolag satte han och systerns familjer upp Bellstasund på försäljningslistan våren 2007.

Fonden Valedo lade det högsta budet och betalade 72 miljoner kronor. Fonden finansieras av två AP-fonder pensionsfonder som Mats Odell också ansvarar för som minister.