Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
Astudillo

Starkare arbetslinje för nyanlända


Hej Anna!


Tack för dina positiva kommentarer. Upplever att inte Nyamko Sabuni gav svar på de frågor hon fick om de brister er politik har; hur bostadsfrågan ska lösas, hur alla nyanlända ska ha rätt till etableringplan, hur lotssystemet ska funka och hur SFI:n ska förbättras. Tvärtom menar hon ju att utanförskapet nu minskar och att det går bra på integrationsområdet. Ska bli intressant att se hur det landar i verkligheten. Här är hela mitt anförande för er som efterfrågat det:


 


Jag tycker nån som inte kan läsa eller skriva är samma som man är blind, säger Anab på sin knaggliga svenska i veckans rörande radioprogram Tendens i P1. Hon beskriver hur det är att komma till Sverige och hur svårt det kan vara att lära sig svenska språket. Hon är en av många korttidsutbildade elever, flera med obefintlig skolgång från sina hemländer, som kämpar med att erövra det svenska språket vid Kungsholmens utbildningscentrum i Stockholm.  


Maral kom till Sverige som nioåring från Iran. I en intervju i fackförbundet Juseks tidning berättar hon: Jag började läsa medicin men hoppade av. Det var inget för mig. 2007 tog hon istället en masterexamen i systemvetenskap vid Lunds universitet och arbetar numera som systemutvecklare för it-konsultföretaget Epsilon i min henstad Malmö.


Herr/fru talman!


Två kvinnor. Två helt olika liv. Men ändå försöker politiken alltför ofta fånga in dem i samma snäva berättelse, i samma grupp – och göra dem föremål för samma politikområde.


Men, handen på hjärtat, vad skiljer dessa kvinnors drömmar och grundläggande behov egentligen från dina, från mina, ja från våra?


Jag tror att de, precis som du, drömmer om ett bra liv för sig och sina närmaste.


Jag tror att de, precis som du, vill ha ett arbete som de trivs med. Där de kan utvecklas, utmanas. Där de kan bidra efter sin förmåga. 


Jag tror att de, precis som du, vill bli sedda, respekterad och accepterade för dem de är. Med eventuella brister, men framför allt med de färdigheter som gör just dem unika.     


Vad skiljer egentligen Anab och Maral drömmar och grundläggande behov från dina?Vi socialdemokrater har sagt det förr, men det tål att upprepas: Den nuvarande integrationspolitiken har nått vägs ände.


Vi säger det inte bara som en kritik mot den borgerliga regeringen, utan också självkritik för att tidigare socialdemokratiska regeringar inte räckte till. 


Låt oss förenas i en positiv grundsyn på migrationen, utan att för dens skull blunda för utmaningarna: När människor flyttar sprids arbetskraft, kunskap och idéer. Nätverk växer och nya möjligheter uppstår. Öppenheten inför omvärlden är en central del av vår svenska självbild och historia. Den har tjänat oss väl och gjort oss rikare och framgångsrikare.


Låt oss också förenas i insikten om att vi idag inte tillvaratar dessa alla möjligheter: Under de senaste tre åren har arbetslösheten ökat nästan dubbelt så snabbt bland utrikes födda som bland dem som är födda i Sverige. Utanförskapet växer i två av tre socialt utsatta områden.


Låt oss också försöka förenas, även om det kan bli svårt, i att allt inte är finanskrisens fel.


Det är sant: Finanskrisen har drabbat Sverige. Men att det idag finns 100 000 fler arbetslösa, 70 000 fler i utanförskap och det bara på ett år sagts upp så mycket som 25 000 viktiga välfärdarbetare – det betyder 25 000 färre lärare, färre sjuksköterskor och färre personer inom omsorgen – är också ett resultat av en medveten förd politik och gjorda prioriteringar.


Den moderatledda regeringens huvudstrategi för jobben var att ökade klyftor skulle ge fler jobb. Den politiken har nu prövats och misslyckats. Den borgerliga arbetslinjen har blivit till en bidragslinje. I mer än 90 procent av landets kommuner ökar nu kostanden för socialbidrag.


Inte heller alla dagens brister i politiken för nyanländas etablering är finanskrisens fel.


– Bara fyra kommuner i Stockholmsregionen – Stockholm, Södertälje, Huddinge och Botkyrka – står för 75 procent av regionens flyktingmottagande.


– I veckan  kritiserade Söderhamns ledning staten för att densamma missbrukar kommunens solidaritet. I januari fanns nästan 600 asylsökande i kommunen.   


– Så sent som i december försökte Sveriges kanske rikaste kommuner, det moderatledda Vellinge, med tvivelaktig retorik och misstänkliggöranden stoppa en grupp ensamkommande flyktingbarn.


– Sveriges Kommuner och Landstinget slog förra året larm om att staten, via Arbetsförmedlingen, inte tog sitt ansvar. Deras kartläggning visade att åtta av tio nyanlända invandrare som var inskrivna på Arbetsförmedlingen inte fick någon insats. Och att de nyanlända kvinnor fick mindre stöd än de nyanlända männen.


Inget av detta är inte finanskrisens fel, utan ett resultat av en förd politik och gjorda prioriteringar.


Nu, i slutet på mandatperioden, gör den moderatledda regeringen ett taffligt försök att visa handlingskraft. Men det förtar inte det faktum att ni har fyra år av missade chanser bakom er. Det förtar inte heller det faktum att propositionen vi idag behandlar inte bara är andefattig, utan också ofullständig och otydlig.


Låt mig förklara varför, samtidigt som jag presenterar hur vi socialdemokrater vill stärka arbetslinjen och korta vägen till jobb för dig som är nyanländ. Vi har förnyat vår politik och nyligen presenterade vi en rapport med 49 skrapa förslag. Den går att hitta på vår hemsida. 


Herr/fru talman!


För det första: Den borgerliga politiken är andefattigt för att den saknar en tydlig vision för Sverige i tider av globalisering och migration. Vi har det.


I vårt Sverige ska vi stäva efter att kombinera öppenhet med ekonomisk utveckling.


I vårt Sverige ska individuell framgång samexistera med gemensamt ansvarstagande.


I vårt Sverige är alla människors lika värde och lika rätt självklara fundament.


Vi vill att fler ska vara stolta över Sverige. Vi ska vara så stolta så att vi inte räds att dela


med oss av vår svenskhet till andra.  För oss sitter inte svenskheten din i hudfärgen, inte i var du föddes och inte heller i vilken gud du råkar tillbe eller strunta i att tillbe.


Svenskar är vi som lever och verkar här. Och i vårt Sverige, i det socialdemokratiska Sverige, ska vi tillsammans sträva efter att just du ska kunna utveckla din fulla potential och nå framgång i ditt liv – oavsett din bakgrund, oavsett var du bor och oavsett om du är kvinna eller man.


Vi kallar det för Möjligheternas land. Det är ett helt annat Sverige än den kalla handens och osynliga handens Sverige vi har sett växa fram de senaste åren.För det andra: Den borgerliga politiken är ofullständigt för att den väljer att helt bortse från boendefrågans avgörande roll för snabb jobbetablering.


Var och hur du bor, sättet du tas emot samt hur lång tid det tar för dig att få besked om får stanna eller inte är helt avgörande för hur snabbt du kommer i arbete. Merparten av de asylsökande har hamnat i ett så kallat eget boende (EBO).


I flera av Sveriges storstadsregioner har det lett till svåra sociala påfrestningar både för den som är asylsökande och för värdfamiljen. Extrem trångboddhet, nedslitna bostäder och betydligt sämre förutsättningar att bedriva en bra skola är direkta konsekvenser av det.


Så kan det inte fortsätta. Vi socialdemokrater vill ändra på det. Vi vill tydliggöra, lagstiftningsvägen, att alla kommuner i Sverige har ett ansvar att planera för ett flyktingmottagande. Vi kallar det för Lex Vellinge. Vi vill pröva ett kommunalt utjämningssystem där rika kommuner, som varken tar emot asylsökande eller nyanlända, ska bidra ekonomiskt till de kommuner som idag bär upp mottagandet. Och vi vill, vilket är viktigt, att staten ska ta större ansvar för den nyanlände boende första tiden i Sverige genom ankomstboenden och erbjudande om ordnande boenden.      


För det tredje: Den borgerliga politiken är otydlig för att den trots den goda ambitionen att lägga över huvudansvaret för introduktionen på Arbetsförmedlingen inte ger svar på många viktiga frågor. Vad händer med de personer som inte fått arbete efter två års introduktion? Hur ska de privat lots-systemet egentligen fungera?  Hur görs svenska språket till en självklar del av etableringen?


Ett jobb ger dig ekonomisk frihet och chansen att bygga upp ditt liv på nytt.


Ett jobb ger dig chansen att ge tillbaka till det samhälle som en gång gav dig trygghet och en fristad.  På en arbetsplats möts vi, utbyter erfarenheter och lär känna varandra.


Vägen in i Sverige och in i samhällsgemenskapen går för de allra flesta nyanlända via ett arbete. Vi socialdemokrater vill därför också att Arbetsförmedlingen ska ha ansvaret för jobbetableringen. Men all kraft borde riktas på att så tidigt som möjligt samla de resurser som finns för en snabbare jobbetablering.


Vi socialdemokrater säger därför nej till det storskaliga lots-experimentet. Det ger en rörig ansvarsbild och kommer att kosta pengar. Vi vill istället att alla anhöriga som kommer senare, många gånger kvinnor, också ska ha rätt till en individuell etableringsplan. Vi menar också att fler, än vad regeringen föreslår, ska har rätt till etableringsersättning. Närverk kan vara viktiga för att korta vägen till jobb. Därför vill vi också att Ansvarsutredningens förslag om frivilligsektorn förverkligas.


Svenska språket är centralt för att kunna få ett jobb. Därför vill vi se ett individuellt språklyft. Vi har inte problem med att tydliggöra behovet av stärkt samhällsinformation inom ramen för Svenska för invandrare, SFI. Det är din rättighet att få veta hur det fungerar ditt nya land. Men det som på allvar kan kortar din väg till jobb är vi i Sverige blir bättre på att tidigt översätta din utbildning och yrkeskompetens, gör det möjligt för dig att komplettera den samt erbjuder dig en individualiserad, yrkesanpassad och specialiserad språkundervisning. SFI:n ska vara en del av det statliga ansvaret.


Herr/fru talman!


Vi har nu snart fyra år av borgerlig regering bakom oss. Arbetslösheten fortsätta stiger, segregationen biter sig fast och klyftorna har ökat. Och nu när väl den moderatledda borgerliga regeringen försöker göra något är det inte bara andefattig – utan också ofullständigt och otydligt. Det är allvarligt.


Valet den 19 september är ett viktigt vägval.  Sverige behöver byta färdriktning. Det är först när vi klarar jobben och stärker arbetslinjen också för den som precis kommit till vårt land som vi kan bli bättre på tillvara de möjligheter migrationen ger. Vår prioritering är därför glasklar: fler jobb i stället för ökade klyftor.


Vi vill sätta hela Sverige i arbete och stärka välfärden. Det går före fortsatta skattesänkningar – mest till dem som redan har det bäst.


Vi vill att Sverige ska vara ett Möjligheternas land . Där fler än idag ska kunna nå framgång i sina liv. Där också Anab och Maral kan och får utveckla sin fulla potential.


Vi socialdemokrater är helt övertygade om att vi tillsammans blir starkare; både som individer och som land. Det står mot det moderatledda samhällsbygget där var och en ska bära sin egen börda.


 


PS. Varken jag eller mitt parti håller med Monica Green så jag kan inte svara dig. DS