Inget innehåll här

Expressen 22 mars 1945: Vittnen berättar om tortyren i Shellhuset

Dödssiffrorna ökar efter bombningarna i Köpenhamn dagen innan.

Nu står det klart att ett 80-tal barn fått sätta livet till i kampen mot nazismen.

Samtidigt berättar vittnen om tortyren hos Gestapo i den danska huvudstaden.

Artikeln publicerades i Expressen 22 mars 1945.

 • "Han var otvivelaktigt Gestapos bästa huvud och svagaste ryggrad."

  "Han var otvivelaktigt Gestapos bästa huvud och svagaste ryggrad."

  Köpenhamn brinner efter de allierades bombningar.


  MALMÖ, torsdag. (TT)

  Klockan 11 på torsdagen utsändes i Köpenhamn en tyskkontrollerad översikt av antalet sårade och dödade vid flyganfallet på onsdagen. Till sjuk husen i den danska huvudstaden hade då införts 117 döda, varav 35 vuxna och 82 barn. Antalet sårade var vid denna tidpunkt 304, varav 237 vuxna och 67 barn.
  Uppröjningsarbetet fortsatte hela natten på skådeplatserna. I fastigheten Söndre Boulevard 106, där ett par bomber fälldes, måste räddningsarbetet inställas vid tvåtiden till följd av att en tidsinställd bomb anträffats. Hyresgästerna i huset evakuerades och bud sändes efter sprängkommandot. Räddningsarbetet skulle återupptas på torsdagsmorgonen.
  Vid 2.30-tiden på natten lyckades räddningsmanskapet ta sig fram till den sammanstörtade källaren i Franska skolan. Det visade sig att de allra flesta barnen var döda. I en trappuppgång i skolan anträffades sent på natten liken efter fjorton barn och vuxna, vilka därifrån åsett flyganfallet. Dessutom har två brandmän påträffats döda under de sammanstörtade murarna. Sammanlagt hade sju brandmän blivit innestängda, men de övriga lyckades själva ta sig ut.
  Vice brandchef Mygind förklarar att man väntar finna ytterligare lik under de byggnader som blivit träffade av bomber. Bland annat anses att flera personer blivit instängda i en fastighet vid Maglekildevej.
  Man torde även få räkna med att människoliv gått förlorade i villorna vid Amicisvej.
  Genom bombanfallen har sammanlagt omkring 1 000 personer blivit husvilla.


  Gestapo i Danmark fick dödsstöten
  Fruktansvärd tortyr blev de fångnas lott

  En dansk patriot som själv känner Shellhuset och dess invånare bättre än någon annan dansk har givit följande sensationella skildring av de personer som hade sin dagliga tillvaro i denna byggnad:
  De välriktade flygbomber som jämnade Shellhuset och de beslagtagna grannegendomarna i Köpenhamn med marken i går träffade tyskarnas "hjärntrust" i Danmark och likviderade av allt att döma en hel rad krigsförbrytare vilkas namn står högt upp på de internationella listorna.

  Man räknar med att hela Gestapoledningen i Danmark och den lokala ledningen i Köpenhamn satts ur spel tillsammans med flertalet av de kriminalexperter och andra tyska polismän som verkligen satt inne med besked om förhållandena i landet. Det lär väl knappast bli tid att sätta in nya män i dessa förhållanden.

  Härmed kan man anse att Gestapos organiserade arbete i Danmark har fått dödsstöten. Patrioterna kan andas friare.
  Före detta danske rikspolischefen, vice polischefen, Köpenhamns polisdirektör och andra satt som fångar hos Gestapo i Boghandlernes hus, som är beläget bakom Shellhuset, sammanbyggt med Arbejdsmändenes byggnad, som också förstördes. Om de ledande polismännen är bland de befriade fångarna är ännu inte känt.

  Är Bovensiepen död?

  Ute i världen kommer man först och främst att fråga om Gestapochefen Bovensiepen är bland dödsoffren. SS-Standartenführer Bovensiepen vet man mycket litet om. Man vet inte ens om Bovenseipen är hans verkliga namn. Han har varit knuten till SS-Raskontoret i Berlin l. och har befunnit sig i Danmark i cirka ett års tid. Den som skriver dessa rader har som fånge hos Gestapo träffat såväl honom som de övriga kända Gestapomännen.

  Bovensiepen är eller var av medellängd och har mörkt hår. Han är ungefär 40 år med ett karaktäristiskt leende som aldrig lämnar hans ansikte. Alla linjer i detta ansikte, vars hud liksom var litet för stor, gick tvärs över detsamma.

  Ögonen försvann nästan i skrattrynkor, munnen blev ett smalt streck och pannan fårad av rynkor. Det Bovenseipenska leendet är det sista mången dansk patriot har fått se i denna värld.
  Antagligen har han inte lett då Shellhuset gick under i explosioner och eld.

  Hoffmann, den starkaste tysken i Danmark.

  Även hans närmaste man, Regierungsrat Hoffmann, var intressant. Han hette inte Hoffmann. Man har rapporter över honom från andra länder under namnet Huber. Den tyska legationen i Stockholm känner honom som Huber. Hoffmann var endast 32 år, student från Cambridge och domare sedan sitt 24:e år.
  Han kom från Hitlerjugend över i SS, vilket förklarar karriären. Han kom från en välbärgad familj. Hoffmann, som har varit i Danmark sedan början av år 1944, var den bäste kännaren av den danska motståndsrörelsen och av dansk polis som Gestapo rådde över.
  Hoffmann var av medellängd, mörk, en mycket kraftigt byggd och en aning korpulent man, som gärna vill ge sken av att vara världsman. Hans ideal var engelsmännen, som han liknade mycket litet. Han var otvivelaktigt Gestapos bästa huvud och svagaste ryggrad.
  Det är fråga om han inte var den starkaste tysken i Danmark. Officiellt ledes den tyska polisen av polisgeneral Pancke som bor i Dagmarhus. Han är jämställd med Best och Lindemann. Men Bovensiepen hade direkt rapport till Himmler och var alltså i givna fall starkare. Hoffmann, den därnäst kommande, ledde den tysk; säkerhetstjänsten inom tyska arméns egna led och kunde alltså slå ned på opålitliga element, eventuellt sin egen chef.

  "Partimännen" de värsta bödlarna.

  I varje avdelning fanns reguljära tyska kriminalmän, de så kallade. Sachbearbeitere av vilkas temperament den enskilde fångens behandling i hög grad berodde. Det var Sachbearbeitere som slog och piskade fångarna i dagar och det var sachbearbeitere som gjorde dem tjänster för att stå sig väl med dem efter kriget – det var människor som i raseri slog ut tänderna på fångar eller sköt ned dem och och andra som höll normala och någorlunda korrekta förhör.
  De värsta var de så kallade "Padteimenschen", fanatiska nazister för vilka ändamålet helgade medlen och de helt nyligen utnämnda som till varje pris skulle nå resultat i form av en rapport. Om fången överlevde var mindre väsentligt.
  Runt omkring i deras kontor och i vaktstugorna gick en brokig rad av tyska vaktposter i gröna uniformer. HIPO-män i svarta uniformer, civilklädda stikkere av bägge kön en och nationaliteter
  och utryckningsavdelningar, bestående av civila danska och tyska nazister med automatpistoler och handgranater.
  – God jakt! ropades det efter dem, när de drog ut på någon expedition...
  Dag och natt var det brusande liv Shellhusets korridorer. Beväpnade män drev samman bundna män och kvinnor framför sig, bilar lossade laster av män med bakbundna händer. skrivmaskinsklapprande och larmande radioapparater överröstade rop och skrik.
  I denna byggnad har män fått järnringar skruvade om pannan till de förlorade medvetandet och minnet, män och kvinnor har fått svidande brännsår och hundratals har piskats sanslösa eller slagits i timtal. Elva dödades på en dag som hämnd för ett mord på en angivare. Detta är inte propaganda. Det går bland flyktingarna i Sverige åtskilliga levande vittnen på Gestapos tortyrmetoder.
  Ett helt kapitel av Danmarks historia, det blodigaste, mest dramatiska och ohyggligaste bär titeln "Shellhuset". (DPT)


  Epilog: Otto Bovensiepen (1905–1979) dömdes i september 1948 av en domstol i Danmark itill döden. Två år senare omvandlades straffet till livstids fängelse. 1953 släpptes han fri.
 • Shellhuset före bombningarna.
  Svensk hjälpexpedition till Tyskland försenad.

  KÖPENHAMN: Onsdagens bombanfall mot Köpenhamn försenade den svenska hjälpexpeditionen för Lübecksvenskarnas evakuering ett dygn, Expeditionen, som lämnat Malmö med färjan, tvingades stanna kvar i Köpenhamn över natten.


  Essentidning pessimistisk för livsmedel
  ZÜRICH, torsdag. (UP)

  Den tyska livsmedelssituationens kritiska försämring bekräftas genom en artikel i Essener Nationalzeitung och i samband därmed även i viss mån de rykten som varit i omlopp om att nazistiska partifunktionärer vid ett möte diskuterat situationen.
  I en ledare i den av Göring starkt influerade tidningen framhålles att en kraftig nedskärning av de civila ransonerna måste äga rum och hungerspöket skymtar även fram mellan raderna. "Förlusten av våra mest fruktbara provinser och spannmålsreserverna i det förut ockuperade området har gjort vårt livsmedelsläge drastiskt", framhåller tidningen.

Skaka på enheten för att slumpa fram nästa artikel om Andra världskriget.

Stäng