Foto: Jenny Matthews

I Afghanistan dör 46 kvinnor i barnsäng - varje dag

I Sverige är vi vana vid att få träffa en barnmorska innan vi ens vet om vi verkligen är gravida. I Afghanistan finns knappt några barnmorskor. Varje år dör 16?000 kvinnor dör i samband med graviditet och förlossning. Det är 46 kvinnor om dagen.

Khdija har inte ens fyllt trettio men har redan sex barn. Som fattig afghansk kvinna har hon inte fått gå i skolan, utan var tvungen att börja arbeta vid tolv års ålder. Hon giftes bort före sin artonårsdag.

– Jag är som alla andra kvinnor i min by. Gifte mig tidigt och fick sex barn. Alla barnen är födda hemma, säger Khdija och fortsätter:

– De kom i strid ström, åren efter varandra. Det ena efter det andra … Min kropp känns helt dränerad.

Akut brist på läkare

Det som Khdija berättar är långt ifrån ovanligt i Afghanistan, ett av världens fattigaste länder. Khdija bor i byn Dahan Baldarghoto i Panjab-distriktet i provinsen Bamiyan i centrala Afghanistan. Här, liksom i de flesta avlägset belägna områden, föder kvinnorna sina barn i hemmet utan barnmorska eller läkare. De får lita till sig själva eller outbildade medhjälpare när det är dags att föda, vilket har ökat mödradödligheten. I bästa fall går det bra, i sämsta fall dör mamman, barnet – eller båda två.

Det råder akut brist på läkare, barnmorskor och annan utbildad sjukvårdspersonal i Afghanistan. I Panjab-distriktet, ett av de mest otillgängliga distrikten i landet, bor nästan 90?000 människor, men det finns bara ett sjukhus och två vårdcentraler. Det är mer regel än undantag att kvinnorna i fattiga byar aldrig har träffat en utbildad läkare. Khdijas by ligger bland bergen och många större vägar är oframkomliga under hela året.

– När jag är sjuk, eller när mina barn inte mår bra, har vi inte en tanke på att uppsöka läkare. Det är för långt bort, nästan tio mil. Att ta sig dit genom bergen, det känns som hundra mil, säger Khdija.

Får inte besöka läkare utan manlig släkting

Efter tre decennier av krig, konflikter, politisk instabilitet, rasad ekonomi och svår torka har Afghanistans hälso- och sjukvårdssystem kollapsat. Det råder enorm brist på vårdpersonal på alla nivåer och tillgången till mediciner och vacciner är otillräcklig. Lägg därtill starka konservativa traditioner, som gör att alldeles för unga kvinnor tvingas in i äktenskap, graviditet och förlossning. Dessutom: brist på utbildning och dålig tillgång till sanitet och vatten. Resultatet är katastrofalt.

– En vinter dog tre kvinnor i min by i barnsäng. Här finns varken läkare eller barnmorska, inte ens någon sjukvårdskunnig. Den närmsta kliniken ligger långt härifrån och det är dåliga vägar dit.

Det berättar Palwasha, som bor i Abdul Malik, en avlägsen by i norra delen av landet.

– Även om vi lyckas ta oss till kliniken är det inte säkert att de behandlar oss. De vill ha pengar och vi har inga.

Kvinnors möjlighet att söka läkarvård är dessutom begränsad, eftersom kvinnor i de flesta afghanska samhällen inte får lämna hemmet utan en medföljande manlig släkting.

Bybarnmorskor utbildas

Men livet är sakta på väg att förändras för Khdija och de andra kvinnorna i hennes by. Sedan en tid tillbaka driver ActionAid ett större projekt som vill förbättra dels afghanska kvinnors hälsa och deras ställning i samhället. Dessutom siktar man på att utbilda tjugo bybarnmorskor, viktigt för att minska den höga mödra- och barnadödligheten. ActionAid kommer att arrangera kurser för kvinnor i mödra- och barnhälsovård. Efter avslutad utbildning blir kvinnan så kallad bybarnmorska och kan hjälpa barn till livet på ett säkert sätt.

– Kursen lär ut olika aspekter av graviditet och spädbarnsvård, liksom anatomi och riskbedömning. När de klarat kursen får varje bybarnmorska en väska med enkel utrustning att använda vid förlossningar.

De utbildade bybarnmorskorna kommer att ge trygghet och hjälpa många kvinnor i området genom sina graviditeter och förlossningar. Dessutom blir barnmorskan lite av en ”BVC-sköterska” och kan göra enkla hälsokontroller av barnen. En utbildad bybarnmorska kan betyda skillnaden mellan liv och död för Khdija och andra kvinnor i Panjab-distriktet.

Rätt till utbildning

Khdija deltar dessutom regelbundet i en kvinnogrupp som startats av hjälporganisationen ActionAid. Kvinnogruppen ska stärka kvinnornas självkänsla. De lär sig läsa och skriva samtidigt som de får ökade kunskaper om sina rättigheter. Metoden kallas Reflect och har utvecklats av ActionAid. Förutom läs- och skrivundervisning diskuteras också annat i gruppen, som jämställdhet inom äktenskapet, rätten till utbildning, rätten till information om och tillgång till säkra, effektiva metoder för familjeplanering.

– Vi pratar till exempel graviditeter och förlossningar och hur viktigt det är att kvinnor ska vara med och bestämma hur många barn man ska få och hur ofta, berättar Khdija.

Hälsoprojektet som ActionAid startat i Panjab-distriktet ska pågå i minst ett år. Fler än tretusen invånare från tio byar, varav över tusen kvinnor, kommer att dra nytta av projektet.

Aktuellt just nu