Foto: shutterstock

Vem är du i syskonskaran? Så påverkar det dig idag

Är du familjens lilla söta minsting, det självständiga ensambarnet eller kanske det duktiga storasyskonet? Beroende på vilken ordning vi är födda i syskonskaran formas vi till olika typer av roller inom familjen - roller som sedan hänger med oss resten av livet.

Trots att vi som barn kan växa upp i samma familj med samma typer av omständigheter och får precis samma uppväxt, blir vi ändå så pass olika i sättet från våra syskon. Platsen i syskonskaran har nämligen visat sig ha en stor betydelse för vilka vi sedan blir som vuxna. Och enligt syskonforskare finns det ett tydligt samband mellan vår syskonplacering och hur vi fungerar, både på jobbet och privat.

Beteendevetaren Elisabeth Schönbeck har bland annat undersökt astronauters syskonplacering, där det visade sig att av dem 23 första som åkte ut i rymden var 21 av dem storasyskon, precis som även Christer Fuglesang är. Även i regeringen hittar man nästan enbart storasyskon eller endabarn, medan småsyskon oftare hittas bland skådespelare, fallskärmshoppare och Idol-deltagare.

Att vara mellanbarn kan vara lite knepigare då man, beroende på syskonens könsfördelning, kan riskera att hamna i skymundan, men det behöver inte vara så. En syster mellan två systrar kan till exempel riskera att inte få tillräckligt mycket uppmärksamhet, medan en syster mellan två bröder oftast blir väldigt uppmärksammad. Föräldrar behandlar också sina barn olika. Storasyskon behandlas alltid som den stora och duktiga, medan yngstabarnet är den lilla och gulliga.

Att växa upp som endabarn med en nära relation till sina föräldrar kan å andra sidan leda till storverk. Elisabeth Schönbeck skriver bland annat i sin bok ”Äldst, yngst eller mittemellan” att hon oftast gissar på endabarn så fort någon lyckas väldigt bra inom något - titta bara på Tiger Woods och Barack Obama!

Vem är du i syskonskaran?

Ensambarnet

Endabarn är på många sätt lik äldstabarn, då båda ofta är självständiga och ansvarstagande. Ensambarn får däremot mycket uppmärksamhet genom sin uppväxt, och beroende på hur mycket kan endabarnet antingen bli väldigt ansvarsfull, duktig och ambitiös eller leva kvar i rollen som mammas och pappas bortskämda lilla ”bebis”.

Till skillnad från de sociala mellanbarnen är endabarnet heller ingen lagspelare, utan tävlar hellre mot sig själv. Dåliga egenskaper är att de kan ha svårt att dela med sig och kan bli en aning självupptagna och osociala.

Storasyskonet

Storasyskon har ofta höga krav på sig själva, vilket ofta gör att de går långt i karriären. De är ofta allvarliga och omhändertagande, och är tack vare sina småsyskon duktiga på att leda och ta ansvar. De blir därför ofta bra ledare, eftersom de fått öva på det från tidig ålder.

En storasyster med småbröder blir en duktig chef, eftersom att hon är van vid att leda pojkar. En storebror till småsystrar fungerar bra ihop med kvinnor, men har inte lärt sig att konkurrera, han blir därför ingen toppchef. Dåliga egenskaper är att de ofta är dominanta, kontrollerande och dåliga förlorare.

Mellanbarnet

Mellanbarn blir ofta duktiga medlare och är duktiga på att se saker ur olika perspektiv. Eftersom att de är väldigt flexibla och har erfarenhet av både äldre och yngre syskon passar de även ihop med nästan vem som helst. Men med tre barn får ofta mellanbarnet en utsatt position och riskerar att bli osynlig, men det beror ofta på.

En flicka som fötts tätt mellan två systrar får sällan en tydlig roll i familjen, utan blir ofta klämd. Hon är ju varken den ”stora duktiga” eller den ”lilla söta”. En flicka mellan två bröder har däremot en gyllene position. Hon blir omhändertagen samtidigt som hon får ta hand om. En pojke tätt emellan två bröder har det också tufft. Han får slåss åt alla håll och för att hävda sig blir han vanligtvis väldigt macho. En pojke mellan två systrar däremot blir drömpartnern, då han blir en mjukis och är duktig på att tolka kvinnors språk och signaler. Dåliga sidor är att de ofta inte har några bestämda åsikter, och kan lätt smita undan uppgifter.

Yngsta barnet

Yngstabarn är oftast äventyriska rebeller som ofta ska göra allting tvärtemot. De är sociala och samarbetsvilliga, men kan istället lätt bli bortskämda. Deras humör och charm gör dem populära, men att vara yngst har också gett dem inställningen att ”allt ordnar sig”, och de riskerar därför på så sätt att lätt bli ansvarslösa.

Om en lillasyster har en storasyster kan det bli en tävling om vem som är kvinnligast, och där vinner oftast lillasystern. En lillasyster med bröder kan istället bli en tuff pojkflicka. En lillebror med två äldre bröder blir ofta rebelliska, medan en lillebror med äldre systrar blir den mjukare manstypen.

OBS! MILJÖN FORMAR DIG MEST

70 procent av din personlighet beror fortfarande på miljö. I en studie, av Karolinska institutet på säruppfostrade tvillingar, kunde man se att vår personlighet och vårt beteende påverkas till:

0-10% av att vi växt upp i samma hem, med samma föräldrar.

30-40% av det genetiska arvet

60-70 % av den individuella miljön (alltså barnets personliga tolkning av händelser i hemmet).