Jakten på ett Viagra för kvinnor är på fel väg

Medicinföretag gör allt de kan för att hitta något gemensamt med kvinnor som är ”sexuellt dysfunktionella”. Men forskare menar nu att det inte finns sexuellt dysfunktionella kvinnor med enbart fysiska problem. - Det handlar inte om problem som kan lösas med ett magiskt piller.

Sökandet efter ett Viagra för kvinnor har varit igång ända sedan pillret kom 1998. Medicinföretagen insåg snabbt vilken kassako pillret Viagra var, men det kunde ju bara användas av hälften av mänskligheten. De ville självklart kunna ”hjälpa” kvinnor på samma sätt som de gjort med män. Och samtidigt sälja miljontals mer piller. Men först måste de ju bara hitta vilket problem kvinnor har med sex, för att kunna göra ett piller som löser det. Man skapade då ett sätt mäta ”sexuell dysfunktionalitet” hos kvinnor. Men nu frågar sig forskarna om kvinnor ens har någon sexuell dysfunktionalitet.

Mätmetoden kallas Female Sexual Function Index, och togs fram med hjälp av pengar från två stora medicinföretag, och testet består av 19 frågor som handlar om orgasm, smärta och torrhet bland annat. Den senaste stora gruppen som nyligen testades var 345 medelålders kvinnor i USA. De svarade först på testet. Fyra år senare var det dags igen. Gruppen var då mellan 48-73 år gamla.

- Det finns en bild av att kvinnors sexuella aktivitet avtar med åldern och att sex tappar betydelse, vår forskning visar att det inte är så alls, säger ledande författaren, doktor Holly Thomas, om studien vid Pittsburgh Medical Center.

Mer än 85 % av gruppen visade sig nämligen fortfarande vara sexuellt aktiva, trots åldern. Det som inte heller stämde vara att så många i den aktiva gruppen hade betygsatt sin egen sexuella förmåga väldigt lågt. Det vill säga, enligt mätmetoden hade de ett fungerande sexliv, trots att de enligt skalan borde vara sexuellt dysfunktionella. Och behöva ett piller som fixar det... Men vänta nu… om de redan har sex och det funkar bra, då behöver de väl inget piller…

Forskarna börjar nu starkt kritisera mätmetoden, den mäter problem som inte finns, visar det sig. Den fokuserar på själva samlaget, medan kvinnor i själva verket tyckte att andra delar avgjorde om sexet var bra eller inte. Generellt sett var det faktiskt betydelsen av sex som var den avgörande faktorn. De kvinnor som tyckte det var viktigt, hade sex, de som inte tyckte det var viktig, hade inte så mycket sex. Sedan vägde andra delar in. Vita, smala kvinnor var mest troligt sexuellt aktiva ju äldre de blev, jämfört med kvinnor i annan hudfärg eller överviktiga kvinnor.

- Om det har att göra med självbild eller hälsa är svårt att säga, säger Thomas som med sin forskning har sett att sex kan ha en större betydelse för hela vår hälsa än vi tidigare förstått:

- Att smalna av sex som ett fysiskt behov som kan hjälpas med ett magiskt piller kommer inte att funka. Jag är mer intresserad av ett mer holistiskt synsätt, alltså inte enbart fysiska delar, utan även känslor och förhålladefaktorer, säger hon.

Kort sagt kan man säga att forskningen kring ett bättre sexliv för kvinnor har gått i stå eftersom marknadskrafterna vill ta fram ett piller, men de kan inte hitta ett gemensamt problem kvinnor har som pillret ska fixa. Och den mätmetod de använder idag skapar istället mer problem än hjälper kvinnor.

- Det kan över huvud taget vara skadligt att benämna kvinnor som sexuellt dysfunktionella, menar Thomas. Mätmetoden används dock fortfarande, det finns inget annat verktyg idag och medicinföretagen har satt sitt hopp till att metoden en dag ska ge en problembild vars enda lösning är ett piller.

Läs artikeln på Reuters här.

Aktuellt just nu