Nu vet vi: Kvinnor är bättre än män på att läsa av känslor!

Vi har alltid misstänkt att vi kvinnor är lite bättre än männen i våra liv på att läsa av andras känslor, och nu har vi det svart på vitt (nästan) att så är fallet!

Ungefär hälften av vårt sätt att kommunicera görs via vårt kroppsspråk. Men om man enbart väljer att visa ögonen, hur mycket kan då avslöjas?

Unibet har skapat ett test där du kan se hur bra du är på att läsa av känslor baserat på ögonuttryck. Testet består av tio frågor där varje deltagare ser en bild på ett par ögon med fyra olika känslor som svarsalternativ, och du får välja endast en känsla du tror att ögonen visar. Unibet lät 2000 personer göra testet för att se om de kunde lista ut vilken känsla som förmedlades genom att enbart titta på någon annans ögon. I genomsnitt hade deltagarna 4.9 rätt av 10 möjliga, men kvinnor hade något bättre resultat än männen!

De kvinnliga deltagarna hade i genomsnitt 5.0 rätta svar kontra männens 4.8. Enligt Unibets test sade 50 procent av de kvinnliga deltagarna att de var bättre än sina vänner och familjemedlemmar på att läsa av känslor, medan enbart 44 procent av männen sa att det var bättre än sina vänner och familjemedlemmar på att läsa av känslor.

Känslor med många rätta svar:

Chockad: 74 procent rätt svar

Rädd: 66,1 procent rätt svar

Bedjande: 60,6 procent rätt svar

Uttråkad: 58,4 procent rätt svar

Intresserad: 55,4 procent rätt svar

Känslor med många felaktiga svar:

Sympatisk: 15,8 procent rätt svar

Skyldig: 33,1 procent rätt svar

Fientlig: 40,3 procent rätt svar

Resultaten visade att män är bättre på att läsa av känslor såsom begär, intresserad och fientlighet. Medan kvinnor är bättre på att läsa av när någon är i en sårbar position, det vill säga känslor såsom chockad, rädd och bedjande.

Begär:

Kvinnor 41.9 % - Män 38.9 %

Intresserad:

Kvinnor 53.3 % - Män 57.7 %

Fientlig:

Kvinnor 39.5 % - Män 41.1 %

Chockad:

Kvinnor 77.4 % - Män 70.2 %

Rädd:

Kvinnor 70.8 % - Män 60.9 %

Bedjande:

Kvinnor 63.4 % - Män 57.5 %

Unibets resultat visar att vuxna i åldern 45–54 år hade i genomsnitt 5.1 rätta svar, men bäst var åldersgruppen 55–64 år med 5.2 med dessutom en svarande som fick alla 10 rätt. I åldersgruppen 65+ så går de rätta svaren ned till 4.8, dock är denna åldersgrupp bäst på att identifiera när någon känner sig skamsen.

Testet går att få översatt till engelska, danska, norska, finska.

Testet kan du göra här: https://se.unibet.com/hub/vad-avslojar-dina-ogon/

Av: Aida Hodzic