Foto: Izabela Habur

Var tredje förälder umgås hellre med mobilen än sina barn under middagen

Föräldrar, föregå med gott exempel så kanske tjatet om skärmtid minimeras. En ny undersökning visar att det är föräldrarna som surfar mest under middagen.

Det här med skärmtid är en het potatis i många familjer, och en snabb googling på skärmtid ger vid handen att många söker på formuleringar som ”rekommenderad skärmtid barn”, ”lagom skärmtid för barn” och ”begränsa skärmtid app”.

En ny undersökning från YouGov på uppdrag av Dolmio, visar att drygt hälften av svenska barnfamiljer tillåter surfplattor eller annan teknik under middagen.

Så långt, gott nog. Alla gör vad som passar just dem bäst.

Men det intressanta är att det inte är barnen som står för mest skärmtittande. I de flesta fallen är det föräldrarna som är värst. Av de familjer som tillåter surfplattor eller mobiler under middagen är det i 40 procent av fallen föräldrarna som håller på med sin mobil istället för att umgås. Hos 29 procent är det barnen. I de resterande fallen (30 procent) är det både föräldrarna och barnen. Övriga 1 procent uppger att de inte vet.

Det innebär att 38 procent av samtliga föräldrar använder teknik under middagen istället för att umgås med sina barn.

LÄS OCKSÅ: 36 regler alla tonåringar tycks leva efter

Undersökningen visar också att de flesta föräldrar tycker att teknikanvändandet påverkar stämningen runt middagsbordet negativt och att det är ett störningsmoment som gör dem mindre närvarande och skapar färre samtal.

Ja men då så! Föräldrar, lägg ner mobilen under middagen. Barn gör inte som du säger, utan som du gör, en av de enklaste metoderna att vägleda ditt barn genom livet.

Totalt svarade 2 034 nordiska föräldrar på undersökningen, varav 509 svenska, med hemmaboende barn om deras middagsvanor.