Ekonomen: 14 tips för att få kontroll över din ekonomi vid skilsmässa

Ta ditt ekonomiska ansvar på allvar – både före, under och efter relationen. Claudia Wörmann är boendeekonom på SBAB och ger sina bästa tips för hur du förbereder dig när du går in i en relation och hur du får koll på kontot vid en separation.

Att tänka på före skilsmässan

Gör ett framtidskontrakt. Prata om ekonomi när ni är som mest kära. Om ni pratar om att bilda familj i framtiden, diskutera hur ni ska göra om en av er är föräldraledig längre och hur ni ska kompensera ekonomiskt för den tiden.

Stå kvar i bostadskön. Under en relation kan allting förändras. Att ställa dig i en bostadskö, eller stå kvar i den, är en ­billig försäkring för att inte stå på bar backe vid en separation.

Ha ett eget sparande. Om du har möjlighet så se till att sätta av lite pengar på ett eget sparkonto. Det är en bra beredskap för om ni skulle separera.

Skriv äktenskapsförord eller samboavtal. Ni kan också skriva ett avtal om hur ni ska göra vid en eventuell separation, om till exempel den ena vill bo kvar i huset och hur det i så fall ska se ut. Gör ett bokslut varje år och utvärdera avtalet tillsammans.

Att tänka på under skilsmässan

Släpp inte kontrollen. När familjelivet rullar på kanske du inte prioriterar kollen på ekonomin. Men försök att ta den på fullaste allvar och var delaktig. Hur ser era inkomster och utgifter ut?

Att tänka på efter skilsmässan

Gör ett ”nu och sedan”-scenario. Skaffa koll på alla tillgångar och skulder. Vad är värdet på er fastighet, fritidshus, bil eller båt? Räkna på alla tillgångar och ta sedan reda på hur skulderna ser ut. Vad blir kvar?

Ta in hjälp. Försök att hålla sams och ta in någon som ni båda har förtroende för. Kanske har någon i er bekantskapskrets gjort resan och kan agera neutral part. Annars – ta hjälp av en bodelningsman. Det kostar en slant men kan vara värt det för att lösa situationen.

Se upp för skuldkänslor. Den som tagit beslutet känner ofta skuld och blir efterlåten med de gemensamma tillgångarna. Men det är viktigt att inte fatta förhastade beslut på bekostnad av din framtid!

Skynda långsamt. När det väl är dags att flytta till ett eget boende vill man ofta att allting ska vara så perfekt som möjligt, inte minst för barnens skull. Lägg inte alla pengar på ny inredning, låt det nya hemmet växa fram.

För en kassabok. Se vad du har kvar när alla räkningar är betalade och dividera summan med antal dagar kvar till nästa lön. Vad kan du dra in på? Kanske lönar det sig att sälja bilen?

Tillfälligt boende. Boendet är den enskilt största kostnaden som du kan lösa temporärt. Var öppen med din situation inför vänner och bekanta. Kanske kan du vara inneboende eller låna någons fritidshus tillfälligt? Tänk på att ditt första boende inte behöver vara det slutgiltiga.

Var öppen mot barnen. Bestäm tillsammans att ni ska undvika att köpa en massa prylar till barnen. Förklara läget för barnen och satsa på att göra saker med dem istället. Barn behöver inte så många saker som man tror, de vill hellre ha glada föräldrar.

Gå upp i tid på jobbet. Om du har barnen varannan vecka kan du lägga mer krut på jobbet och höja din lön. Kanske är det läge att byta jobb?

Tänk positivt. Du står inför en ny situation i livet. Det kanske innebär en ny ekonomisk förändring och inte är det liv du vant dig vid, men ta det lugnt och andas. Det blir bra.

LÄS OCKSÅ: Inte råd att skilja dig? 5 kvinnor om hur de klarar ekonomin efter skilsmässan

Det här säger lagen

Foto: Istock

Huvudregeln vid en skilsmässa är att all egendom ska delas lika mellan makar, oavsett om den ena äger mer än den andra.

Om du är gift har du rätt till hälften av alla era tillgångar efter avdrag för skulder, även sådant som införskaffades före äktenskapet. Undantaget är om ni skrivit äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev som styr uppdelningen.

I ett äktenskapsförord kan man skriva ett avtal om att viss egendom, eller all egendom, inte ska ingå i bodelningen. Man kan även ha fått en gåva eller ett arv som getts med villkoret att egendomen ska vara enskild. I ovanliga fall kan man även jämka bodelningen. Detta innebär att vissa omständigheter gör att det finns skäl för den som äger mer att också få behålla mer än den andra maken. Jämkning avgörs oftast i domstol.

Är du sambo gäller sambolagen, där du har rätt till hälften av er bostad och bohag, om det köptes för att användas gemensamt. Om du däremot flyttat in i din partners bostad har du ingen rätt till den, eftersom du inte kan göra anspråk på saker som tillhörde din partner innan ni inledde förhållandet.

Bilar, aktier och liknande faller inte under sambolagen, utan tillfaller den partner som står som ägare av egendomen.

Fakta: 1 av 5 har inte råd att skiljas

En av fem kvinnor har inte råd att skilja sig. Källa: Danske Bank.

37 procent av kvinnorna ansåg att deras ekonomi var ett ganska stort, eller mycket stort, hinder för att kunna separera från sin partner. Motsvarande siffra bland männen var endast 18 procent. Källa: Danske Bank.

Andelen gifta med helt gemensam ekonomi har minskat från 70 till 51 procent, de senaste sju åren, enligt Nordeas årliga Familjeekonomi-undersökning. Bland sambopar har motsvarande andel sjunkit från 38 procent till 24 procent.

Text: Cecilia Hahne och Mia Coull

LÄS OCKSÅ: Inte råd att skilja dig? 5 kvinnor om hur de klarar ekonomin efter skilsmässan