Här är grillförbudet upphävt — detta gäller för ditt län

Regnet som kom i slutet av förra veckan i stora delar av landet har hjälpt den snustorra marken som den rekordvarma sommaren lämnat efter sig. I vissa län är grillförbudet som sattes upp i mitten av juli därför hävt — här hittar du hur det ser ut med grillförbudet i ditt län!

Den långa torkan orsakade stor brandrisk i sommar och ett grillförbud sattes därför upp i mitten av juli av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På grund av regnet som äntligen dragit in är nu en del län skonade från både brandrisker och grillförbud. Grillförbudet har rått även på egen tomt och inte bara på offentliga platser och i en del extremfall har polis fått ryckt ut till grillmästare som vägrat sluta grilla — så långt att vissa fått böta dagsböter på 19 500 kr!

Att förbudet inte hävts i alla län är på grund ut av brandrisken som är fortsatt hög på vissa ställen där torkan kommer behöva mer långvarigt regn och framförallt kyla för att minska. I skog och mark där skogsbränder härjat kan det ta flera månader, ja inte förrän snön kommer, innan bränderna är helt under kontroll.

LÄS OCKSÅ: 13 roliga fakta om kräftor och kräftskivor 

Det här gäller för ditt län

Blekinge: Totalt eldningsförbud.

Dalarna: Eldningsförbud. Man får dock grilla på egen tomt på trädgårdsgrill med stor försiktighet.

Gotland: Eldningsförbud men tillåtet att grilla på egen tomt.

Gävleborg: Eldningsförbud gäller i skog och mark och allmänna grillplatser. På egen tomt går det bra och festivaler kan söka dispens.

Halland: Totalt eldningsförbud.

Jämtland: Tillåtet att grilla på egen tomt och allmänna platser men med försiktighet.

Jönköping: Eldningsförbud men tillåtet på egen tomt under uppsyn.

Kalmar: Eldningsförbud i länet med tillåtet på egen tomt.

Kronberg: Eldningsförbud men tillåtet på egen tomt under uppsyn.

Norrbotten: Eldningsförbudet är hävt.

Skåne: Eldningsförbud men tillåtet på egen tomt från och med 13 augusti.

Stockholm: Grilla på egen tomt enbart.

Södermanland: Endast grilla på egen tomt.

Uppsala: Eldningsförbud i hela länet med undantag på egen tomt.

Värmland: Endast på egen tomt.

Västerbotten: Eldningsförbud i delar av länet.

Västernorrland: Eldningsförbud förutom på egen tomt.

Västmanland: Enbart på egen tomt.

Västra götaland: Totalt eldningsförbud.

Örebro: Eldningsförbud och länsstyrelsen avråder från grillning på egen mark.

Östergötland: Totalt eldningsförbud.

Foto: E+ / Getty Images / This content is subject to cop

LÄS OCKSÅ: Sover du med fläkten på — detta händer med din kropp