”Vad innebär nya förslaget på sexualbrottslagen?” – Advokat Massi Fritz svarar

amelias medarbetare advokat Elisabeth Massi Fritz har biträtt många kvinnor som blivit utsatta för sexbrott, och upprörts över den omoderna lagstiftningen. I oktober kom ett förslag på en ny sexualbrottslag. Men vad innebär förslaget i verkligheten? Här reder hon ut begreppen.
Pearl Åkesson

<!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 15.0px; font: 15.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-indent: 9.8px; line-height: 11.0px; font: 8.0px Helvetica} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 16.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 12.5px; font: 11.0px 'Helvetica Neue'; min-height: 12.0px} p.p5 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-indent: 9.8px; line-height: 11.0px; font: 8.0px Helvetica; min-height: 10.0px} p.p6 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 15.0px; font: 15.0px Helvetica; color: #cf2320; min-height: 18.0px} p.p7 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 11.0px; font: 8.0px Helvetica; min-height: 10.0px} span.s1 {vertical-align: 3.0px; font-kerning: none} span.s2 {font-kerning: none} -->

Vilka är de viktigaste förändringarna i den nya sexualbrottslagstiftningen?

– Det nya lagförslaget säger klart och tydligt att sex bara är sex om alla partner är med på det som sker, annars är det ett sexuellt övergrepp. Det ska inte längre krävas våld, tvång, hot eller att brottsoffret på grund av sömn, drogpåverkan, berusning och allvarlig rädsla inte kan göra motstånd för att sex mot någons vilja ska vara en brottslig gärning. Allt annat än ett fritt givet ”ja”, verbalt eller -fysiskt, kommer att vara ett ”nej”. Målet med lagstiftningen är att fler ska kunna dömas för våldtäkter/sexuella övergrepp, samt att attityder och värderingar på sikt ska ändras.

Det kommer att finnas ett ”grovt oaktsamhetsrekvisit”. Vad innebär det?

– Det betyder att gärningsmannen kan dömas även om han inte hade avsikt att begå gärningen, men på grund av omständigheter borde ha förstått att den andra personen inte deltog frivilligt. Det kommer att förändra våra normer och attityder. Till slut kommer alla tycka att detta är en självklarhet.

Vilken skillnad gör det här för mig om jag råkar ut för sexuella övergrepp? 

– Idag förväntas man värja sig mot ovälkomna sexuella gärningar, såvida man på grund av vissa omständigheter inte har kunnat göra det. Med det nya lagförslaget kommer brottsoffret inte förväntas göra något för att avvärja ett sexuellt övergrepp. En gärningsman kommer inte heller längre att undslippa straffansvar genom att komma med ursäkter som ”jag trodde hon var vaken”, ”jag trodde hon ville”, ”hon sa inte nej”, ”jag visste inte att hon var under femton år” och så vidare. Det kommer att leda till fler fällande domar.

Varför ändras ”våldtäkt” till ”sexuellt övergrepp”?

– Det känns fel för många, men sexualbrottskommittén anser att ordet våldtäkt har för stark koppling till användandet av fysiskt våld, något som inte längre kommer att finnas med i lag-texten.

Är ett ”nej” ett nej om förslaget går igenom? 

– Det nya lagförslaget går faktiskt ett steg längre och säger att det inte ens krävs att du säger nej, utan att allt utom ett fritt givet JA är ett NEJ. Är du tyst och inte vågar säga nej eller göra motstånd, så är det att betrakta som ett sexuellt övergrepp – för du har inte sagt ja. Det är en mycket viktig ändring, eftersom de flesta våldtäktsoffer upplever någonting som kallas ”frozen fright”, då man blir så rädd att man blir helt oförmögen att röra sig eller göra motstånd.

Vad är ett sexbrott på internet enligt lagförslaget?

– Idag finns ingen tydlig lag som täcker virtuella våldtäkter eller sexuella övergrepp på nätet. Med den föreslagna lagen kommer dessa handlingar att kunna täckas upp och det är viktigt, eftersom många unga utsätts för den här typen av sexuella övergrepp, som kallas grooming.

Om förslaget går igenom – slipper vi då frågor om offrets klädsel?

– Sexualbrottskommittén har kommit fram till att det skulle påverka den tilltalades rätt till en rättvis rättegång. Alltså finns det, tyvärr, fortfarande risk att man får frågor som kan upplevas som kränkande. Under en rättegång så är det rättens ordförande, alltså en domare, som har ansvar för att stoppa olämpliga frågor. 

– Som målsägande i ett sexualbrottsmål har du rätt till en egen advokat, ett mål-sägandebiträde, som bekostas av staten, och som under en rättegång kan hjälpa till att stoppa olämpliga frågor. Jag gör det många gånger i mina mål. Ingen ska behöva känna sig kränkt i en rättssal. Förslaget nämner även att en målsägande ska få ett målsägandebiträde direkt (det vill säga i ett tidigare skede än idag).