”Min väninna tror att hon ska bli bortgift” – Advokat Elisabeth Massi Fritz svarar

Stjärnadvokat Elisabeth Massi Fritz har fokus på utsatta brottsoffer och jämställdhet. Här svarar hon på frågor från dig som blivit kränkt eller behöver guidning i den juridiska djungeln.
Pearl Åkesson

”Min väninna tror att hon ska bli bortgift”

Fråga: Min väninna som är tjugo år är livrädd för att åka med familjen utomlands under höstlovet. Hon tror att föräldrarna kommer tvinga henne att gifta sig med hennes kusin. Vad ska hon göra? Hon vågar inte polisanmäla sina föräldrar. /Sara

Elisabeth: Ta kontakt med polisen. Sedan den 1 juli 2014 har vi en en lag som förbjuder

tvångsäktenskap. Det är förbjudet att tvinga eller utnyttja någons utsatta situation och förmå någon att ingå äktenskap. Även att försöka utsätta någon för detta brott är kriminaliserat. Det är även krimina-liserat att vilseleda någon till en tvångsäktenskapsresa. Din väninna bör ta kontakt med polisen och anmäla sina misstankar direkt. Hon bör berätta så mycket som möjligt. Det är viktigt att hon också tar kontakt med socialtjänsten och berättar om sin rädsla. Det är helt klart känsligt att polisanmäla sina föräldrar, och boendet och hennes säkerhet måste säkras i samband med att en polisanmälan görs.

Det är viktigt att hon förstår att det går att få hjälp och att hon inte är ensam om detta. Även många ideella organisationer kan stötta och hjälpa henne. För många unga är det just det här som är det svåraste, att anmäla sina föräldrar, och hon kan bli tvungen att välja bort dem. Hon behöver inte själv göra polisanmälan,ndet kan hon få hjälp att göra av vem som helst. Mitt råd är förstås att hon inte under några förhållanden ska följa med på resan. Åker hon, så kan hon kanske inte komma tillbaka hem till Sverige. Vägrar hon att ingå äktenskap i hemlandet kan hon utsättas för andra brott, så som jag läser din fråga.

I många länder utanför Europa är det svårt att ta sig ut ur landet, särskilt om hon blir fråntagen pass och pengar. Din väninna ska också veta att hon har rätt till ett målsägandebiträde som hjälper henne genom hela rättsprocessen när hon har gjort en polis-anmälan.nHon kan också ta kontakt med en advokat som har tystnadsplikt, som ger henne råd och hjälp innan hon polisanmäler eller kontaktar socialtjänsten.

På din fråga låter det som om det handlar om ett hedersbrott. Ett hedersbrott är när någon, oftast en eller flera personer i en familj eller släkt, begår ett brott mot en person, oftast en flicka eller en kvinna, för att skydda familjens eller släktens heder. Hedern och familjens rykte är viktig för människor som begår hedersbrott. Antingen vill man upprätthålla familjens heder eller återupprätta en förlorad heder. Det är ett brott som är kollektivt sanktionerat och som oftast begås av flera familjemedlemmar antingen genom exempelvis anstiftan, planerande eller utförandet av själva brottet. Även pojkar och män kan drabbas. Vi

har haft flera fall i Sverige och många av de fallen har jag personligen varit advokat i. Idag finns det ingen särskild kriminalisering just för hedersbrott i svensk lag, vilket jag kämpar för att vi ska få i framtiden.

Har du en fråga som rör dina rättigheter? Skicka den till:fraga.advokaten@amelia.se

Läs mer om Elisabeth Massi Fritz här.

Vill du se mer sånt här? Gör som 26 000 andra och gilla amelia på Facebook och Instagram!