Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

"Hur ser dina kalsonger ut"? Nu hyllas advokaten efter motfrågan i våldtäktsmålet

För några dagar sedan postade advokat Elisabeth Massi Fritzen bildpå sitt Instagram-konto. I bildtexten beskrev hon händelsen som inträffade under en våldtäktsrättegång och som har spridits som en löpeld sedan dess.

Under förhöret i rättssalen fick hennesklient en fråga om trosorna hon hade på sig i samband med den misstänkta våldtäkten. För att belysa hur irrelevantfrågan var badadvokat Elisabeth Massi Fritz den misstänkte våldtäktsmannen att berätta hur hanskalsonger såg ut:

Elisabeth Massi Fritz beskriver hur honunder rättegångenstoppade försvarsadvokatens frågor som inte var relevanta och talade om för sin klient att inte svara på frågan om trosorna. Därefter blev det dags för förhör med den misstänkte våldtäktsmannen.

– För att skapa balans i rättssalen och för att visa vilken betydelse hans kalsonger har, frågade jag hur de ser ut. Precis som när min klient fick den frågan. Då reagerade domaren och frågade vilken betydelse kalsongernas utseendehar. Då var jag artig och svarade att det har lika stor betydelse som min klients stringtrosor. Sedan fick jag fortsätta ställa frågor om våld, kroppstyngd och betvingande, sägerElisabeth Massi Fritz.

Hon har jobbat med utsatta brottsoffer i över 24 år och påpekar att det här inte är något ovanligt – snarare vardag.

– Det är ingen nyhet att utsatta våldtäktsoffer ofta känner skuld i bemötandet, såväl i polisförhör som i rättssalar. Många säger att man upp lever rättegången som en andra våldtäkt. Mycket av förhören går ut på att misskreditera, smutskasta och kritisera målsägandens leverne och beteende. Man gräver fram information om historik, sexuella preferenser, letar på sociala medier och använder det som skriftlig bevisning. Det betyder inte att det alltid saknar betydelse, men ofta gör det det.

Menenligt henne är det sällan som domarna är särskilt aktiva och Elisabeth Massi Fritz tror också att många är rädda att svaret på en sådan fråga kan få betydelse på något vis – och därför inte stoppar den.

– Vi som har jobbat länge vet vilka advokater som ställer den typen av frågor. Jag kan inte säga hur de tänker, men jag tror att det finns vissa typer av försvararesom har det som taktiskt upplägg. Tanken är ju hela tiden att skapa tvivel, visa att målsäganden är oseriös eller en "slampig" person. Att hon inte ska bedömas som trovärdig och tillförlitlig. Sedan finns det förståsförsvarare som inte har det uppläget och som är mer korrekta. Men det gör mig riktigt förbannad ibland, när domaren inte agerar i domstolsförhandlingen.

Har du settnågon skillnad i vilka försvarsadvokater som ställer de här frågorna – är det män eller kvinnor?

– Det är nästan alltid män. Utan tvekan. Men frågar du en manlig domare eller advokat kommer du säkert att få ett annat svar.

Det har ju pratats länge om att våldtäktsoffer får irrelevanta frågor i rätten, hur kan det fortfarande få ske?

– Just för att det är våldtäktsmål. Det är inget annorlunda med våldtäkt jämfört med ett annatbrott som går ut på annat våld. Men i våldtäktsmål gårmanin på sex, intimitet, preferenser... Personen måste lämna ut sig. Det finns väldigt mycket snedvridna värderingar just kring sex och våldtäkt och man blandar ofta ihop de två. Frivilligt sex är en sak. Men betvingande och offer i särskilt utsatta situationer – när ett brott begås – det är något helt annat.

Elisabeth Massi Fritz skrev om händelsen på Instagram eftersom hon är starkt emot den typen av bemötande i rätten och vill berätta hur hon anser att verkligheten ser ut.

– Jag är bara en advokat och människa som vägrar vara tyst om det som inte fungerar. Många utsatta brottsoffer känner inte till sina rättigheter. Mitt råd är att alltid polisanmäla brottet och alltid begära ett målsägandebiträde som kan stötta och biträda dig under hela rättsprocessen. Du behöver inte betala för advokat utan det är staten som bekostar det. Glöm inte att våldtäkt aldrig är ditt fel – det är alltid våldtäktsmannen som bär ansvaret och det är han som ska lagföras, säger Elisabeth Massi Fritz.

Vill du se mer sånt här? Följ amelia på Facebook så missar du inget!