Forskare: Så kan sexism synas på röntgen (men det finns hopp!)

Hur du ser på jämställdhet är så klart till stor del påverkat av uppfostran, miljö och umgänge. Men inte helt. Hur din hjärna är uppbyggd spelar också en väsentlig roll, det visar en ny japansk studie.

Forskarna hjärnröntgade 681 japanska studenter, ungefär hälften män och hälften kvinnor. Därefter fick varje deltagare göra ett så kallat SRE-test (Sex Role Egalitarianism). Ett sådant går ut på att en får ranka olika påståenden angående jämställdhet mellan könen. Till exempel kan ett påstående vara: "Hemsysslor bör fördelas jämnt mellan man och kvinna". Man gjorde också en rad andra tester, som personlighets-, aggressivitets- och IQ-test.

Efter att ha jämfört deltagarnas testresultat med deras hjärnröntgen hittade man något mycket intressant! Deltagarna som hade svarat mer sexistiskt än de andra hade en större "grå massa" i den bakre del av hjärnan som kontrollerar ilska, rädsla och smärta. De hade också mindre "grå massa" i de hjärnområdet amygdala, som har en viktig funktion vid emotionella reaktioner.

Detta överensstämde med att många av de mer sexistiskt lagda deltagarna också hade visat mer aggressiva tendenser i testet som berörde den typen av känslor.

Det hela är mer komplext än att forskarna i det här läget kan säga att det är på det ena eller andra sättet, men de kan ändå påvisa att det finns tydliga samband.

Resultaten får till exempel forskarna att spekulera i ifall de som har vissa hjärnanatomiska förutsättningar, som ger oro och ökad känsla av konkurrens, skapar större grogrund för sexistiska åsikter.

De menar också att det finns bra sätt att aktivt motarbeta grogrunden för sexism. Forskningsresultaten visar närmligen att den grå massan i områdena ovan går att påverka. Den negativa spiralen som leder till agressivitet och rädsla går att motarbeta med empati, skriverScience Daily.

Vad de egentligen verkar mena: Kanske behöver den där sexisten få prata om sina rädslor? Eller rent av få en kram?

Aktuellt just nu