Foto: E+ / Getty Images / laflor

Så mycket högre lön har män jämfört med kvinnor

Det verkar som det är rea på kvinnlig arbetskraft i Sverige, eller vad säger du?

Här är 11 yrkesgrupper och vad män och kvinnor tjänar i den gruppen. Statistiken är baserad på siffror på medellöner från SCB och Lönestatistik.se.

1. Lärare. År i yrket? De har jobbat lika länge inom yrket.

2. Sjuksköterskor. År i yrket? Kvinnor har något längre erfarenhet, men ändå något lägre lön.

3. Ingenjörer. År i yrket? Ingen uppgift här.

4. Journalist. År i yrket? För män gäller den här lönen med 11 års erfarenhet, medan de flesta kvinnor som siffran stödjer sig på har 6 års erfarenhet. M a o om kvinnan inom 5 år får lönen att växa med 14% är det lika lön, med det kommer antagligen inte att hända eftersom hon rent statistiskt kommer att vara föräldraledig ett par år minst och sedan gå ner i arbetstid när hon kommer tillbaka.

5. Kemist. År i yrket? Kvinnan har jobbat lika länge som mannen inom yrket.

7. Butikspersonal. År i yrket? Har lika mycket erfarenhet.

8. Mäklare. År i yrket? Ingen uppgift.

9. Managementkonsulter. År i yrket? Kvinnor har ungefär 1,5 års längre erfarenhet i yrket.

10. Advokater. År i yrket? De har jobbat lika länge inom yrket.

11. Ekonomichefer. År i yrket: kvinnor har statistiskt längre erfarenhet, 15 år, medan män har 13,6 år. Så trots längre erfarenhet har kvinnan lägre lön. Och kommer få lägre pension.

12. Läkare. År i yrket? Ungefär samma i båda grupperna.

Så,  vad tycker du? Är det jämställt?

Not: Statistiken från lönestatistik.se bygger på referenser över hela landet. I vissa grupper är underlaget som statistiken bygger större än andra.  

Du kanske också vill läsa:

31 peppande saker du kan säga till dig själv

22 säkra tecken på att du är helt beroende av kaffe

Det här vill du INTE höra när du söker jobb

31 skrämmande exempel på könsstereotypa prylar våra barn utsätts för