Så länge varje dag jobbar kvinnor gratis: ”Utvecklingen går för långsamt!”

Varje dag jobbar kvinnor 54 minuter gratis, jämfört med sina manliga kollegor. Det är 4,5 timme i veckan utan betalt. En utveckling som går alldeles för långsamt menar amelias chefredaktör Maria Sognefors. 

Victoria Petersson

Det är Sveriges Kvinnolobby som presenterar de nya siffrorna vilka innebär att varje dag efter klockan 16.06 arbetar kvinnor gratis (utgår från en arbetsdag på 8-17). 

Som vi skrev förra året har det förbättras med fyra minuter, och kvinnor får alltså betalt i fyra minuter mer än förra året.

Jag tycker det går alldeles för långsamt, det är 2019 och vi kvinnor jobbar nästan en hel timme gratis

Att kvinnor jobbar gratis i drygt en timme varje dag är inte okej, säger amelias chefredaktör Maria Sognefors. 

– Jag tycker det går alldeles för långsamt, det är 2019 och vi kvinnor jobbar nästan en hel timme gratis, säger Maria Sognefors.

Trots att det är fler kvinnor än män som läser på högskolan, och i regel har längre utbildning så tjänar kvinnor mindre än män. Agneta Stark, ekonom och genusforskare, sa förra året till amelia att det beror på olika orsaker. Dels värderas kvinnors arbete lägre än män, dels får kvinnor en lägre ingångslön från början och kvinnor når sällan de högre positionerna.

Inom sjukfrånvaron kan man också se ett mönster av ojämställdhet.

– På arbetsplatser där män och kvinnor har exakt samma arbetsmiljö är sjukfrånvaron densamma, men inom kvinnodominerade yrken är det hög stressnivå och kvinnorna har ett stort ansvar. Då blir man sjukare. Från olika håll hör man att det görs insatser för att stärka kvinnorna. Men en rejäl plånbok är en insats, det är det enda som duger, sa Agneta Stark till amelia då.

"Varför kvoterar vi inte in kvinnor i bolagsstyrelser?"

Kvinnor jobbar också deltid i en större utsträckning än män, och den verkliga löneskillnaden blir då ännu större än 48 000 per år som dessa siffror visar poängterar Maria.

– Om man inte gör något mer konkret så kommer vi få vänta alldeles för länge för att få jämställda löner i Sverige. Island lagstiftade om jämställda löner förra året. Där kvoteras även kvinnor in i bolagsstyrelser. Varför gör vi inte samma sak i Sverige? Män har ju kvoterat in varandra i styrelser i alla år, säger Maria Sognefors.

Undersökningen har jämfört genomsnittslönen för män och kvinnor och gäller bara heltidsarbete. Statistiken baseras på siffror från myndigheten Medlingsinstitutet.

 

Läs också: Efter 12 november jobbar kvinnor gratis