Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa amelia i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Getty Images

Politiker – vad gör ni för att kvinnor inte ska stressa sig sjuka i arbetslivet?

Det är snart val, och du kan vara med och påverka i den här frågan. Men vad tycker partierna? Och vilka förslag tror du mest på?

amelias två frågor

1. De senaste tio åren har personer som drabbas av stressrelaterade sjukdomar ökat dramatiskt. Kvinnor är extra hårt drabbade. Vad gör ni för att kvinnor inte ska stressa sig sjuka?

2. Sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa är stor, särskilt bland kvinnor i kontaktnära yrken som vård och omsorg. Många går ner i tid för att orka jobba – i yrken som redan har relativt låga löner. Vad vill ni göra för att förbättra deras arbetssituation?

Så här svarar de olika partierna:

Vänsterpartiet

Sextimmarsdag för minskad ohälsa och ökad jämställdhet

1. Det behövs flera åtgärder, såväl satsningar på en god arbetsmiljö som en mer jämställd fördelning av hemarbete. Och det är bråttom, Sverige har inte råd att allt fler människor bränner ut sig. Vi har tillsammans med regeringen gjort satsningar för att förbättra arbetsmiljön för anställda inom hälso- och sjukvården. Därtill behövs individualiserad föräldraförsäkring, bättre möjligheter till företagshälsovård och en trygg sjukförsäkring och möjlighet till rehabilitering vid sjukdom.

2. Vi vill ha en hållbar arbetsmarknad där människor orkar jobba till pensionsålder utan att slitas ut i förtid. Vi vill ha bättre förutsättningar för par att leva jämställt. Sex timmars arbetsdag vore ett avgörande steg i en sådan utveckling. Sex timmars arbetsdag skulle bidra till att minska ohälsan, öka jämställdheten, minska klyftorna på arbetsmarknaden och bidra till en hållbar utveckling. Rätten till ett bra liv ska gälla alla – inte bara de rika. Vänsterpartiet har i budgetförhandlingar med regeringen förhandlat fram resurser för att anställa mer personal på fritids, inom socialtjänsten och äldreomsorgen. Slutligen har vi drivit igenom att två miljarder kronor per år, från och med 2018, ska gå till en förbättrad arbetsmiljö.

Socialdemokraterna

Vi vill anställa fler inom vården

1. Detta är ett av våra stora samhällsproblem. Förändringar måste ske både på och utanför arbetsplatserna. Och det är viktigt att personer som drabbats av stressrelaterad sjukdom får hjälp tidigt. Därför förstärker vi resurserna till sjukvården kraftigt – inte minst psykiatrin. Vi inför en ny vårdgaranti i primärvården, där en person som är utbränd snabbare kan få hjälp av psykolog eller kurator. Vi fokuserar särskilt på sjukvården, där arbetsmiljö och villkor måste förbättras. Därför vill vi anställa ytterligare 14000 personer kommande mandatperiod, förbättra löner och arbetsvillkor så att det blir mer attraktivt och mindre stressigt.

2. För att minska stressen har vi satsat på att förbättra arbetsmiljön, riktade satsningar har gjorts mot kvinnodominerade arbetsplatser. En ny förordning om psykosocial arbetsmiljö infördes 2015. Ett brett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro har antagits. Från den 1 juli börjar en ny lag om förstärkt rehabilitering att gälla. Från den 1 juli höjs taket i sjukförsäkringen.

Miljöpartiet

Sänkt arbetstid med bibehållen lön

1. Det här är en prioriterad fråga för Miljöpartiet. En viktig reform, för ett arbetsliv med en hälsosam balans mellan arbete och fritid, är en stegvis sänkning av normalarbetstiden. Hela samhället tjänar på att människor orkar och vill arbeta fram till pensionen utan att slås ut på grund av stress eller för hårda arbetsvillkor. Vi har tillsatt en utredning om ett hållbart arbetsliv som nyligen lämnat förslag om bland annat utvecklingsledighet, en ny typ av friår där man kan utbilda eller utveckla sig.

2. Det är inte rimligt att man ska straffas med lägre pension när man har slitit hårt i svensk välfärd. Alltför många, ofta kvinnor, tvingas gå ner på deltid de sista åren i arbetslivet, med sänkt pension som konsekvens. Vi vill att staten skjuter till pengar så att man kan gå ner i arbetstid till 80 eller 90 procent, med bibehållen lön, från 55 eller 60 år.

Centerpartiet

Vi uppmanar fler att starta eget

1. Psykisk ohälsa till följd av stress ökar, samtidigt som tillgängligheten till stöd ofta brister. För att personer som lider av psykisk ohälsa ska få hjälp snabbt vill vi satsa 1,2 miljarder över tre år till en ny vårdform för öppenvårdspsykiatri. I den nya vårdformen ska patienter kunna få snabb hjälp utan remiss vid lättare psykisk ohälsa. Genom att kunna söka det första stödet själv, utan remiss från läkare, kan fler fångas upp och få hjälp direkt.

2. Arbetsvillkoren måste förbättras. Vi vill skapa fler karriärvägar och uppmuntra fler att ta steget till att bli sjuksköterska. Idag lönar det sig för dåligt att gå från sjuksköterska till specialistsjuksköterska. Därför vill vi satsa 600 miljoner på att sjuksköterskor ska få betalt under specialistutbildningen. Vi vill också införa en examenspremie på 60000 kronor, som sjuksköterskor får efter sina fem första arbetsår. Vårdpersonal som arbetar hos privata vårdgivare har som regel lägre sjukfrånvaro och är mer nöjda med hur de kan påverka sin arbetsmiljö. Samtidigt är snittlönerna för både sjuksköterskor och undersköterskor högre hos privata vårdgivare. En mångfald av utförare inom vård och omsorg är därför viktigt. Vi vill uppmuntra fler sjuksköterskor att starta eget vårdföretag.

Liberalerna

Mer friskvård på arbetstid

1. Det ska vara lätt att få hjälp med sin psykiska hälsa. Varje vårdcentral ska kunna erbjuda psykiatrisk hjälp. Vår syn på psykisk ohälsa måste förändras och likställas med övrig ohälsa. Några av våra konkreta förslag är: Unga med psykisk ohälsa ska få vård inom 30 dagar. Ge tydliga riktlinjer och stöd till arbetsgivare så att de effektivare kan förebygga stressrelaterade sjukdomar. Psykiatriambulanser ska finnas i hela landet för att hjälpa människor i kris och självmordssituationer. Skolhälsovården ska stärkas.

2. Om vi vill att fler kvinnor ska frigöra sig och välja sitt eget liv, genom ett eget jobb och en egen lön, måste arbetsmiljön inom kvinnodominerade yrken förbättras så att kvinnor inte sliter ut sig. I kommuner och landsting faller arbetsgivaransvaret på politikerna. En oroväckande trend är att anmälningarna av arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av organisatoriska och sociala problem har ökat sju år i rad. Det är inte rätt att kvinnorna får betala med sämre karriär- och löneutveckling för att våra politiker inte kan göra något åt de dåliga arbetsförhållanden som råder idag. Fokus för en feministisk politik borde vara att möjliggöra arbete genom att erbjuda kvinnor högre lön, bättre arbetsvillkor och ett hållbart arbetsliv. Ett exempel på detta skulle kunna vara rätt till friskvård på arbetstid.

Moderaterna

Sänkt skatt för de med längre inkomster

1. Det är viktigt att förstå att många stressrelaterade sjukdomar hänger ihop med belastning på jobbet, hur ansvaret fördelas i hemmet och vad man har för möjligheter till rimlig balans mellan fritid och arbete. Sedan några år tillbaka är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige psykiatriska diagnoser. Av dessa stod depressioner och ångestsyndrom för fler än nio av tio fall. Vi vill bland annat lyfta in jämställdhetsfrågorna i den här problematiken. Ett mer jämställt arbetsliv och ett mer jämställt föräldraskap är viktiga utgångspunkter för att komma tillrätta med denna utveckling. Vi vill även se en särskild rehabiliteringskedja för lättare psykiska diagnoser som har samband med stressrelaterade sjukdomar.

2. Det finns ett stort underskott på personal i vård- och omsorgssektorn. Här vilar ett tungt ansvar på arbetsgivarna att göra dessa yrken mer attraktiva och förbättra arbetsvillkoren. Moderaterna vill bland annat göra en satsning på inspektioner av arbetsmiljön inom yrken och på arbetsplatser där sjuktalen är höga. Vi vill även göra en satsning på Arbetsmiljöverkets arbete med den psykosociala arbetsmiljön, inklusive förebyggande åtgärder. För att det ska löna sig bättre att arbeta vill vi sänka skatten, särskilt för dem med lägre inkomster. Vi gör även riktade satsningar, till exempel ska fler sjuksköterskor få möjlighet att specialistutbilda sig med bibehållen lön.

Kristdemokraterna

Mer tid till själva vården

1. För att minska stressen vill vi underlätta för familjer att få ihop sitt livspussel och kunna kombinera jobb och karriär med familjeliv. Vi vill öka flexibiliteten inom föräldraförsäkringen – varje familj ska själv få avgöra vem som ska vara hemma med barnen, mamma, pappa eller någon annan anhörig. Vi vill också ha en förskola med små barngrupper, för att minska den stress som många känner över att inte räcka till för sina barn.

2. Vårdkrisen i Sverige drabbar personalen inom vården. Deras arbetsmiljö måste förändras. Vi behöver fler vårdplatser. Vi behöver också något vi kallar vårdserviceteam. Vårdserviceteam syftar till att avlasta vårdpersonal från de arbetsuppgifter som är viktiga men som inte kräver en lång vårdutbildning. På så sätt kan exempelvis sjuksköterskor och undersköterskor få mer tid för vård i vården. När arbetssituationen förbättras tror vi att stressen minskar och personalen mår bättre.

Sverigedemokraterna

Kvinnor ska kunna jobba deltid

1. Många kvinnor arbetar inom vård och omsorg, med arbetstider som inte går ihop med barnhämtning och familj. I vissa kommuner uppgår andelen deltidsanställda kvinnor till så många som tre fjärdedelar. En viktig satsning vi vill göra är därmed att avveckla de ofrivilligt delade turerna och skiftarbete.

2. Med nuvarande regelverk har den ena föräldern en lagstadgad rättighet att arbeta på 75 procents deltid fram till den tid barnet fyller åtta år. Det förefaller som om detta inte är optimalt för många föräldrar och att man, åtminstone den första tiden, borde ges möjlighet att arbeta mindre än 75 procent. Sverigedemokraterna vill utöka möjligheterna för att arbeta deltid inom offentlig sektor, ner till 50 procent. Kvinnor är i högre utsträckning än män sjukskrivna, och detta gäller inom samtliga yrken. Att utöka familjernas flexibilitet och möjlighet att vara hemma längre tid med barnet än i nuläget är ett sätt att bekämpa detta problem.

#ståuppförsyrrorna

LÄS OCKSÅ: Valet 2018: amelia står upp för sjuksyrrorna– gör det du också!