Kvinnor jobbar för mycket – och det ger oss allvarliga hälsoproblem

Ny forskning visar att kvinnor som jobbar mycket riskerar deras hälsa.

Först har man ett betalt jobb, sedan ett obetalt. I alla fall om man är kvinna. Forskning visar nämligen att kvinnor gör betydligt mer av det obetalda arbetet i hemmet jämfört med vad män gör. Och som allt finns det konsekvenser, i detta fallet ens hälsa om man är kvinna.

En ny studie som är gjord av Australian National University visade att på grund av det obetalda arbete kvinnor gör i hemmet så är den ideala och hälsosamma tiden för jobb (det betalda arbetet) bara 34 timmar i veckan, medan männens tid ligger på 47 timmar då de inte jobbar lika mycket i hemmet, skriver Broadly.

– Långa arbetstider påverkar människors mentala och fysiska hälsa negativt, då det ger dem mindre tid att äta bra och ta hand om sig själva. Med de extra kraven som finns på kvinnor så är det omöjligt för kvinnor att arbeta de många timmarna som ofta förväntas av dem av deras arbetsgivare utan att kompromissa med deras hälsa, skriver Dr. Huong Dinh, som ledde studien.

OECD data från 2016 visar att kvinnor i genomsnitt jobbar 4,5 timmar obetalt i hemmet varje dag, medan männen jobbar mindre än halva den tiden. Detta sätter också käppar i hjulen för kvinnors karriär.

I Australien till exempel jobbar män på sitt arbete i genomsnitt 41 timmar i veckan jämfört med kvinnor som i snitt jobbar 36 timmar i veckan. Eftersom män generellt sett tar mindre ansvar i hemmet så orkar de jobba heltid, och genom att göra det ger det dem en fördel i karriären.

– Men om vi uppmuntrar kvinnor att uppnå de arbetstiderna så säger vi i princip att de ska välja mellan deras hälsa och jämställdhet mellan könen, säger professor Lyndall Strazdins till Broadly.

Lösningen enligt professor Stradzdins är att män ska arbeta mindre timmar på deras jobb. Studien visar att gränsen ligger på 39 timmar i veckan, mer än det ökar risken för psykisk ohälsa, bland annat depression och ångest. Hälsoproblem kvinnor alltså ligger mer i riskzonen för då de jobbar mycket mer än det.