Från och med 12 november jobbar kvinnor gratis – upp till kamp för hela lönen!

Vi kvinnor arbetar gratis resten av året. Orsaken? Den stavas ojämställdhet. "Det är dags för hederlig vrede, att bråka är det enda som fungerar", säger ekonomen och genusforskaren Agneta Stark.

Från klockan 16 varje dag året om jobbar vi kvinnor gratis. På fem år har klockslaget flyttats från 15:51 till 16:00. I den takten når vi jämställda löner om 33 år.

Det är fler kvinnor än män som läser på högskolan. Kvinnor har dessutom i regel längre utbildning. Trots det har kvinnor 12,5 procent lägre lön än män.

Vad beror det på? Det korta svaret är ren och skär orättvisa. För enligt alla analyser handlar det inte om något annat än ojämställdhet. Låt oss bena ut orsakerna.

1. Kvinnors arbete värderas lägre än mäns

Kvinnors arbete värderas lägre än mäns. Lönerna är konsekvent lägre i yrken där kvinnor är i majoritet, och på arbetsplatser där könsfördelningen är jämn tjänar kvinnor mindre, säger Clara Berglund, som är generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Enligt expertnätverket Lönelotsarnas rapport tjänar en anställd inom ett kvinnodominerat yrke 5 300 kronor mindre varje månad än någon som arbetar inom ett mansdominerat yrke.

– Vi pratar alltså om jämförbara yrken här, en kvinna som lyfter andra människor inom hemtjänsten tjänar mindre än en man som lyfter tunga saker inom industrin. Troligen har också mannen hjälpmedel när han lyfter de tunga prylarna.

Inom lärarkåren ser det likadant ut – hemkunskapsläraren som är en kvinna har mindre betalt än fysikläraren, trots att de har lika lång utbildning, säger Agneta Stark, ekonom och genusforskare.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 12,5 procent

2. Kvinnor får en lägre ingångslön från början

Ännu tydligare blir orättvisan när vi tittar på yrken med jämn könsfördelning. Problemet är att kvinnor får en lägre ingångslön från början och aldrig kommer ifatt männen.

– Det är en myt att män är bättre på att löneförhandla. De behöver inte förhandla – de bara får, säger Agneta Stark.

3. Kvinnor når sällan de högsta positionerna

En tredje orsak till de lägre lönerna är att kvinnor mer sällan än män når de högsta positionerna.

– Överallt är det män som är chefer. Trots att de flesta sjuksköterskor är kvinnor är det lättare för en manlig sjuksköterska att bli chef, säger Agneta Stark.

Kvinnor tjänar 4200 kronor mindre än män varje månad

4. När ett yrke domineras av kvinnor sjunker statusen och därmed lönen

Ännu en orsak till de låga kvinnolönerna är att när yrken som tidigare varit mansdominerade och bra betalda får fler kvinnliga utövare sjunker statusen och därmed lönen.

– Det här mönstret kan man tydligt se inom läraryrket och hos veterinärer, säger Clara Berglund.

Man har försökt att korrigera problematiken med de låga kvinnolönerna på olika sätt, bland annat genom att locka fler kvinnor till högre utbildning, men orättvisorna kvarstår.

– När kvinnorna kom upp i samma utbildningsnivå som männen ändrades argumentet till att kvinnor hade fel utbildning.

Kvinnor såg då till att studera ännu mer och fick på så sätt dubbel kompetens. Men tydligen räcker inte det heller. Vi kan sluta låtsas att det finns en logik bakom låga kvinnolöner.

Kvinnor får veta att de har fel kompetens men så fort de ändrar sig efter förväntningarna är det ett nytt fel på dem, säger Agneta Stark.

Siffran, 12,5 procent, har man räknat fram genom att behandla alla löner som heltidstjänster för att sedan räkna ut timlönen. Kvinnor arbetar oftare deltid, men det är alltså inte därför som de har lägre lön – timlönen för kvinnor är lägre än för män. Inom sjukfrånvaron kan man också se ett mönster av ojämställdhet.

– På arbetsplatser där män och kvinnor har exakt samma arbetsmiljö är sjukfrånvaron densamma, men inom kvinnodominerade yrken är det hög stressnivå och kvinnorna har ett stort ansvar. Då blir man sjukare. Från olika håll hör man att det görs insatser för att stärka kvinnorna. Men en rejäl plånbok är en insats, det är det enda som duger, säger Agneta Stark.

Konsekvensen av de låga kvinnolönerna fortsätter hela livet. Fler kvinnor lever på garantipension, och det gäller både kvinnor som inte har yrkesarbetat och dem som har haft ett jobb men med så låg lön att det inte räcker till en ordentlig pension.

– Dessutom går kvinnor i pension tidigare än män eftersom de i regel är gifta med en äldre man, och man vill vara tillsammans. Då gäller det att hålla mannen vid liv och heller inte att vilja skilja sig. Det är ett högt pris kvinnor får betala, säger Agneta Stark.

Vad skulle hända om vi sa upp oss? Det är vad sjuksköterskorna gjort. Det blir kris och kaos.

– Det går inte att lägga huvudet på sned och be om mer pengar. Att systematiskt bråka är den enda möjligheten.

LÄS OCKSÅ: Sluta jobba gratis! – Tyvärr är det ingen som kommer tackar dig

Detta kan samhället göra för att utjämna löneskillnaden

1. Riktade lönesatsningar på underbetalda och kvinnodominerande yrken.

2. Ge kvinnor samma rätt till heltid och trygga anställningar.

3. En jämställd föräldraförsäkring.

4. Kartlägga lönerna på alla arbetsplatser för att hitta och åtgärda oskäliga löneskillnader.

Detta kan DU göra

Enligt Sveriges Kvinnolobby ska inte ansvaret för att förändra en struktur läggas på den enskilda kvinnan. Enligt genusforskare Agneta Stark kan du göra detta:

1. Bli arg nu!

2. Prata lön med andra. Gå samman på arbetsplatsen och få syn på orättvisorna. Du måste tala i egen sak, annars gör någon annan det.

Av: Viktoria Hansén Foto: iStock