amelia svarar på kritiken om artikeln ”Kvinnorna som tänder på makt och pengar”

Med anledning av uppmärksamheten kring artikeln ”Kvinnorna som tänder på makt och pengar” svarar amelias chefredaktör på kritiken.

Vi har läst och tagit emot kritiken som amelia fått angående publiceringen av ”Kvinnorna som tänder på makt och pengar” i senaste numret. Artikelns syfte var att ge en inblick i fenomenet ”sugar dating”, men efter att ha lyssnat på kritiken från bland andra Simon Häggström, polis som är specialiserad på prostitution, så håller jag med om att reportaget ger en för lättsam syn på fenomenet.

amelia har aldrig haft för avsikt att glorifiera fenomenet eller på något sätt locka kvinnor till prostitution med den här artikeln. Vi tar avstånd mot alla typer av sexuella övergrepp och all form av människohandel. Vi är ett magasin som står upp och verkar för kvinnors rättigheter.

amelia har en tradition av att lyfta samhällsfenomen och skapa debatt, men att tidningens grundvärderingar ifrågasättas i och med den här artikeln, är beklagligt och jag tar på mig fulla ansvaret för det.

Jag kommer bjuda in Simon Häggström till ett samtal med avsikt att – precis som han efterfrågar – ta vårt ansvar för att motverka sexuella övergrepp i samhället.

Maria Sognefors, chefredaktör och ansvarig utgivare amelia

 

Tillägg 18 juli:

Jag kan tillägga att jag har kontakt med Simon Häggström, vi ska ses i slutet av augusti och prata om hur vi aktivt kan jobba i frågan tillsammans. Och som jag poängterade tidigare, är inte artikelns syfte att glorifiera eller uppmana till prostitution, vi lyfter ett samhällsfenomen som vi vet existerar. amelia tar avstånd mot alla typer av sexuella övergrepp och all typ av människohandel.

Och min förhoppning är att amelia, efter att jag och Simon Häggström träffats, kan inleda ett samarbete med polisen som kan leda till något bra i den här frågan.